profil

Osiągnięcia gospodarcze II Rzeczpospolitej

poleca 80% 839 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Okresy:
1920 – 1926 – trudności w odbudowie gosp. wszystkich porozbiorowych terenów Polski (hiperinflacja (rząd Witosa) i naprawa skarbu państwa przez Wł. Grabskiego, początek wojny celnej z Niemcami (1925))
1926 – 1929 – lata dobrej koniunktury Polski
1929 – 1935 – wielki kryzys ekonomiczny na terenie Polski
1935 – 1940 – działania interwencjonalizmu za kadencji Kwiatkowskiego

Czasy działania Eugeniusza Kwiatkowskiego:
1926 – 1930 – minister przemysłu i handlu
1928 – 1930 – poseł na sejm
1935 – 1939 – wicepremier i minister skarbu
1938 – 1939 – poseł na sejm

Problemy Polski w dziedzinie integracji w pierwszych latach II RP:
- różnice dróg handlowych pomiędzy terenami zjednoczonej Polski
- brak rozbudowanych połączeń kolejowych i telekomunikacyjnych
- różnice administracyjne i cztery różne waluty
- duża skala analfabetyzmu (1921 – 33%)
- różnice w sferze wojskowej
- ogromne zniszczenia wojenne (25 % terenów Polski zniszczone, 50% mostów, 75% dw. kolejowych, 20% budynków mieszkalnych)
- spadek produkcji rolnej po wojnie (zboża i ziemniaki jedynie 35%-70% w porównaniu do stanu przed wojną.
Działania na rzecz poprawy stanu:
- udana reforma rolna
- powiększenie produkcji rolnej
- zmniejszenie skali bezrobocia
- utworzenie przez Grabskiego niezależnego Banku Polskiego
Działania podczas okresu dobrej koniunktury (1926 – 1929)
- ingerencja państwa w gosp.
- inwestycje Francuzów, Niemców i USA
- państwowe inwestycje w komunikacji, telekomunikacji i przemyśle chem.
- przychylność tworzenia karteli (monopolizacji produkcji)
- stabilizacja złotego
- dewaluacja złotego do poziomu 8,91 zł.
- rozwój hutnictwa i górnictwa
- umowa o węglu ze Skandynawiami
- rozwój przemysłu chemicznego (Fabryka Zw. Azotowych w Mościcach)
- rozwój przemysłu motoryzacyjnego (General Motors i Fiat w Warszawie, Ursus w Wa-wie)
- rozwój przemysłu lotniczego
- rozwój portu w Gdyni
- rozwój floty handlowej
- budowa linii kolejowej z Górnego Śląska na Wybrzeże
- wzrost zatrudnienia

Wydarzenia podczas wielkiego kryzysu ekonomicznego:
- wycofywanie obcego kapitału (łącznie 2,5 mld zł)
- nożyce cen
- pojawienie się głodu na wsi i powrót do gospodarki naturalnej
- wyraźny spadek produkcji przem (1932 – 54%)
- nasilenie bezrobocia (stopa bezrobocia – 30%)
- duża ilość zawieranych karteli
- nowe wydatki na roboty publiczne
- ucięcie wydatków na oświatę, opiekę społ. i płace
- polityka deflacyjna
- etatyzacja
- od 1932 interwencjonalizm krajowy (obniżenie cen, oddłużenie rolników, roboty publ)
- 1933 – powstanie Funduszu pracy

Naprawa gospodarki podczas działalności Kwiatkowskiego w latach 1935 – 1940:
- ostrożna polityka deflacyjna
- interwencjonalizm krajowy
- 4 – letni plan inwestycyjny (1936)
- 6 – letni plan rozbudowy sił zbrojnych (1937 – 1942)
- 15 – letni plan gospodarczy (1939 – 1953)
- dalsza etatyzacja
- elektryfikacja kolei
- zmiany w szkolnictwie
4 – letni plan inwsestycyjny:
- COP
- WOP
- 2 mld zł
- przejęcie większości akcji śląskiego koncernu hutniczo – górniczego
- połączenie kolejowe Gdynia – Herby
- rozbudowa portu Gdyńskiego
Centralny Okręg Przemysłowy (widełki Sanu i Wisły) – 60 tys. km2, 5,6 mln ludzi
- elektrownie (Porąbka, Rożnów)
- zakłady lotnicze (Mielec „Polskie Zakłady Lotnicze”, Rzeszów fabryka silników samolotowych i sprzęty artyleryjskiego)
- zakłady chemiczne (Dębica) – materiały wybuchowe,fabryka kauczuku syntetycznego.
- zakłady zbrojeniowe (Radom, Starachowice, Sanok, Niedomice pod Tarnowem-fabryka celulozy do produkcji prochu)
- kombinat hutniczy (Stalowa Wola)
15 – letni plan gospodarczy:
- rozbudowa potencjału obronnego
- rozwój infrastruktury
- przebudowa wsi
- uprzemysłowienie i zurbanizowanie kraju
- zamazanie granic pomiędzy Polską „A”(zachód) i „B”(wschód)
Warszawski Okręg Przemysłowy:
- przem. Precyzyjny
- samochodowy
- lotniczy
- wojskowy
- inżynieryjny
- motoryzacyjny (motory „Sokół)
Dokonania Polski:
- stworzenie jednolitej struktury państwowej
- COP
- reforma walutowa
- Gdynia
- umowa ze Skandynawiami o dostawach węgla

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty