profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Organizmy autotroficznepoleca84%
Biologia

Ekosystem wodny

Ekosystem-układ ekologiczny obejmujący żywe organizmy i środowisko nieożywione (biocenoza i jej biotop), w którym zachodzi obieg materii i przepływ energii. W ekosystemach jezior światło jest pierwszą zmienną wpływającą, na produkcje pierwotną,...poleca85%
Biologia

Roślinność jako czynnik ekologiczny

Królestwo roślin wykazuje zdumiewającą różnorodność. Należą do niego mikroskopijne bakterie (niektóre szkodliwe, inne potrzebne człowiekowi) i rośliny. Rola roślin jest w naszym świecie nieoceniona, są one głównym producentem przeogromnej ilości...poleca77%
Biologia

Mechanizm pobierania oraz sposoby i drogi transportu wody u roślin

Pobieranie i przewodzenie wody. Każda roślina, niezależnie od złożoności budowy, musi mieć zapewnioną odpowiednią ilość wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych. Komórki mogą wykonywać funkcje życiowe tylko wówczas, gdy cytoplazma jest...poleca82%
Biologia

Wpływ człowieka na ekosystem na podstawie biegu Wisły z uwzględnieniem co najmniej sześciu okręgów przemysłowych

Wpływ człowieka na ekosystem na podstawie biegu Wisły z uwzględnieniem co najmniej sześciu okręgów przemysłowych. Ekosystem jest to układ geologiczny obejmujący zespół organizmów występującychpoleca85%
Biologia

Ekosystem

Ekosystem -populacje roślinne i zwierzęce połączone wielorakimi zależnościami wraz ze środowiskiem nieożywionym, w którym żyją. Biotop-część nieożywiona ekosystemu Produkcja ekosystemu-intensywnośćpoleca90%
Geografia

Ekosystemy wodne-główne ekosystemy jeziorne

1.Warunki życia w wodzie: a) mniejsze niż na lądzie wachania temperatury –2(0) - +30C woda morskaŻ woda słodka b) zawartość tlenu w wodzie jest znacznie mniejsza niż na lądzie, apoleca78%
Technologia żywności

Ekosystem

-Gutowska „Ekologia z ochroną środowiska” Wydawnictwo Oświata Warszawa 2000 1. STUKTURA FUNKCJONOWANIA EKOSYSTEMU Ekosystem to zespół żywych organizmów tworzących biocenozę łącznie zepoleca83%
Biologia

Ekosystem i jego elementy.

EKOSYSTEM I JEGO ELEMENTY EKOSYSTEM ? fragment przyrody stanowiący funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana między jej częścią żywą ? biocenozą, a nieożywioną ? biotopem. Każdy w