profil

Ekosystem

poleca 85% 471 głosów

Obieg azotu w przyrodzie Obieg węgla w przyrodzie obieg wody w przyrodzie

Ekosystem-populacje roślinne i zwierzęce połączone wielorakimi zależnościami wraz ze środowiskiem nieożywionym, w którym żyją.
Biotop-część nieożywiona ekosystemu Produkcja ekosystemu-intensywność magazynowania energii w związkach organicznych .
Produkcja pierwotna-produkcja roślin zielnych. Produkcja wtórna-produkcja zwierząt
Zamknięty obieg materii-producenci,konsumenci,obumarłe szczątki roślinne i zwierzęce, destruenci,proste związki nieorganiczne.
Cykle biogeochemiczne-pierwiastki chemiczne i zw. nieorganiczne krążą od środowiska nieożywionego do organizmów i z powrotem-
z organizmów do środowiska Obieg węgla-Rośliny asymilują węgiel, z pokarmem roślinnym dostaje się on do organizmów zwierząt
roślinożernych potem do zwierząt mięsożernych a potem węgiel wraca do środowiska w postaci dwutlenku węgla z procesów
oddychania organizmów. Obieg wody-woda paruje do atmosfery również paruje z pow. liści(transpiracja), zagęszczona para
wodna w postaci chmur powoduje opady deszczu, śniegu które są wchłaniane przez glebę i zapewniają powrót wody do zbiorników
wodnych. Obieg azotu-Bakterie pobierają wolny azotan z powietrza i przetwarzają go w azotany V, rośliny motylkowate pobierają
azotany V i stanowią wartościowy pokarm dla zwierząt roślinożernych te natomiast dla zw. mięsożernych, natomiast późniejsze odchody
rozkładaja się i przy udziale bakterii nietryfikacyjnych powstają z nich azotany V.
Plankton-zespół drobnych organizmów unoszonych przez wodę(drobne glony,pierwotniaki,drobne skorupiaki,larwy). Nekton-organizmy
samodzielnie pływające w wodzie(duże owady,ryby,płazygady i ssaki). Bentos-związane z dnem (glony,pierwotniaki,denne skorupiaki,larwy
wielu owadów,pierścienice,mięczaki).
W jeziorach: litoral-przybrzeżna(producenci:skrzyp bagienny,trzcina pospolita,jaskier wodny,moczarka kanadyjska,konsumenci:pijawki,ślimaki,małże).
Pelagial-wód otwartych(rozwielitki,oczliki,ukleja,sandacz). Profundal-przydenna(rureczniki i larwy muchówek).
W morzach i oceanach: litoral-szelf kontynentalny(zielenice,krasnorosty,brunatnice,ostrygi,krewetki,kraby,ślimaki,małże). Pelagial-skok kontynentalny,
rów (kryle,kalmar pospolity,makrele,śledzie,rekiny,wieloryby,delfiny). Abysal(bentoniczna)-przydenna(parzydełkowce,skorupiaki,mięczaki,ryby przydenne).

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta