profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz czasy stanisławowskie w Polscepoleca84%
Historia

Czasy stanisławowskie

Oświecenie w Rzeczypospolitej można było podzielić na trzy fazy: · Wczesna- od lat 40 do 1764r. · Dojrzała (czasy stanisławowskie)- od 1764 do 1795r. · Schyłkowa (późne oświecenie lub oświecenie postanisławowskie)- od 1795 do 1822r. W fazie...poleca85%
Historia

Czasy Stanisławowskie

Gospodarka Już za panowania Stanisława Augusta III stały się widoczne pierwsze przejawy wychodzenia Polski z kryzysu gospodarczego. Ten pomyślny okres panował też gdy na tron wstąpił Stanisław August Poniatowskiego. Powstawały nowe...poleca85%
Język polski

Czasy stanisławowskie - prasa, teatr, KEN, szkoła rycerska, Kuźnica Kołłątajowska.

5. Czasy stanisławowskie -Prasa -Monitor wydawany w latach 1765-1786 powstal z inicjatywy króla, był wzorowany na angielskim spektator a jego red naczelnym był Krasicki publikowali teksty wszyscypoleca83%
Historia

Ostatnia elekcja, czasy Stanisławowskie

1. Ostatnie bezkrólewie wypełnia walka dwóch stronnictw szlacheckich: magnackiego- konserwatywnego zwanego hetmańskim, które reprezentował Jan Ksawery Branicki; drugie stronnictwo tzw. familiadapoleca85%
Historia

Czasy stanisławowskie

August II Wettin (1670-1733), elektor saski (od 1694r. jako Fryderyk August I). Starania Augusta II o tron polski po śmierci Jana III Sobieskiego poparły Rosja i Austria, które nie chciały dopuścić bypoleca85%
Historia

Czasy stanisławowskie- rozkwit oświecenia w Polsce

Stanisław August Poniatowski w dziedzinie kultury ma największe osiągnięcia. Jego mecenat królewski nad licznymi artystami, pisarzami i naukowcami, założenie Komisji Edukacji Narodowejpoleca83%
Język polski

Fazy Oświecenia.

osiągnięciem było założenie w Warszawie w 1747 roku pierwszej biblioteki publicznej. Czasy Stanisławowskie (1764-1795) Stanisław August po wstąpieniu na tron zaczął sprowadzać na swój dwór artystów