profil

Czasy Stanisławowskie

poleca 85% 619 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Gospodarka

Już za panowania Stanisława Augusta III stały się widoczne pierwsze przejawy wychodzenia Polski z kryzysu gospodarczego. Ten pomyślny okres panował też gdy na tron wstąpił Stanisław August Poniatowskiego. Powstawały nowe manufaktury, produkujące towary luksusowe: porcelanę, karety, armaty, broń, odzież. Zwolennikiem tych zakładów był podskarbi litewski Antoni Tyzenhauz (na Litwie założył 20 takich zakładów). Zmiany zaszły nie tylko w miastach, ale także na wsi. Zamiast pańszczyzny zaczęto płacić czynsze. Tak robił jeden z właścicieli ziem - Andrzej Zamoyski. Chociaż nie wszyscy chłopi zgadzali się na taka metodę płacenia. Zaczęto budować nowe drogi oraz kanały rzeczne łączące Dniepr-Niemenem i Bug-Prypecią. Tak robiono by usprawnić komunikację. W miastach zaczęto budować Domy Handlowe i Banki dla bogatych kupców. Podczas ożywienia gospodarczego zwiększyła się ludność w miastach, zwiększyło się znaczenie pieniędzy, wprowadzono uprawę ziemniaków, bobu i grochu, powstawały nowe urzędy i odradzały się miasta- budowano nowe brukowane drogi, które nie brudziły się tak jak poprzednie.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Historia powszechna