profil

Ostatnia elekcja, Czasy Stanisławowskie

Ostatnia aktualizacja: 2022-01-03
poleca 83% 1716 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
III rozbiór Polski I rozbiór Polski II rozbiór Polski

1. Ostatnie bezkrólewie wypełnia walka dwóch stronnictw szlacheckich: magnackiego- konserwatywnego zwanego hetmańskim, które reprezentował Jan Ksawery Branicki; drugie stronnictwo tzw. familiada, skupiona wokół Michała Czartoryskiego, dążące do uzdrowienia państwa poprzez reformę skarbu i wojska.

2. Obrady sejmu Konwokacyjnego (1764)
- śmierć Augusta III Sasa w 1763
- zwołanie sejmu przez prymasa w 1764, który zajął się sprawami państwa i przygotował wolną elekcję w VIRITIM

3. Sejm elekcyjny (wrzesień 1764)
- w asyście wojsk Rosyjskich i poparciu Katarzyny II oraz familii wybrano na króla stolnika litewskiego Stanisława Poniatowskiego, który przebiera imię August
- przeprowadza następujące reformy:
* reforma wojskowa (1765), powstała szkoła Rycerska, pod komendą Adama Czartoryskiego
* reforma skarbu m.in. otwarto nową mennicę państwową
* reforma gospodarcza m.in. rozbudowa manufaktur, budowa kanału łączącego Niemen z Dnieprem (1783) (Kanał Michała Ogińskiego)
* powołano kampanię handlu czarnomorskiego, powstaje komisja górnicza
* kanclerz Andrzej Zamoyski dokonał kodyfikacji prawa
- mecenat króla:
* kultura oświecenia
* rozwój osadnictwa

4. Konfederacja Barska 1768-1772
- w obronie wiary i wolności przeciwnika Rosji i królowi i protestantom (4-letnie walki)
- przywódcami byli: Józef Puławski i Adam Michał Krasiński
- porwanie króla przez konfederatów 3 listopada 1771 było kompromitacją
- wojska Rosyjskie wkraczają na tereny królestwa, Austria na tereny Spiszu i Podole, Prusy odcinają pomoże Gdańskie i część Wielkopolski

5. Pierwszy rozbiór Polski 5 sierpnia 1772 r.
- rozebrano nam 1/3 obszaru i 2/5 ludności
- Prusy: 36 tys. km2 i 580 tys. ludności; Pomoże Gdańskie bez Gdańska, Warmię i pas ziem Nad Noteckich (północną część Wielkopolski i Kujaw)
- Austria: 83 tys. km2 i 2,65 mln mieszkańców; tereny na południu od Wisły i Sany, czyli część woj. Krakowskiego, Sandomierskiego i Ruskiego
- Rosja: 92 tys. km2 i 1,3 mln mieszkańców; ziemie na wschód od Dźwiny i Dniepru

6. Sejm rozbiorowy (1773)
- ratyfikacja traktatów rozbiorowych
- postanowiono, że władza ustawodawcza zależy od sejmu
- utworzono radę Nieustającą pod przewodnictwem króla, składającą się z 36 osób, wybieranych przez sejm na dwuletnią kadencję
- rada Nieustająca składała się z 5 departamentów (spraw zagranicznych, policji, wojska, sprawiedliwości i skarbu)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata