profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Określanie typu reakcjipoleca82%
Chemia

Ćwiczenia z chemii dla I Gimnazjum

1. Uzupełnij współczynniki w reakcjach oraz określ typ reakcji (łączenie, rozkład wymiana pojedyncza, wymiana podwójna): Cu S ? Cu2S .............................. Na2S HCl ? NaCl H2S .............................. CuO HCl ?...poleca74%
Chemia

Ćwiczenia z chemii - sole dla II Gimnazjum

strukturalne wodorotlenków: sodu, wapnia, glinu, chromu(III), cynku, żelaza(III). 3. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne oraz podaj nazwy wszystkich soli powstałych w reakcji kwasu ( z pkt. 1) zpoleca80%
Chemia

Ćwiczenia z chemii - reakcje jonowe dla II Gimnazjum

. Do 5 probówek z wodą dodano: HCl, CO2, SiO2, Na2O i Mg(OH)2. Ułóż roztwory od najbardziej kwaśnego do najbardziej zasadowego: 7. Uzupełnij tabelę: Badany Barwa roztwór fenoloftaleina lakmus