profil

Ćwiczenia z chemii dla I Gimnazjum

poleca 82% 754 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Uzupełnij współczynniki w reakcjach oraz określ typ reakcji (łączenie, rozkład wymiana pojedyncza, wymiana podwójna):
Cu S ? Cu2S ..............................
Na2S HCl ? NaCl H2S ..............................
CuO HCl ? CuCl2 H2O ..............................
HgO ? Hg O2 ..............................
Na2O P2O5 ? Na3PO4 ..............................
Fe H3PO4 ? Fe3(PO4)2 H2 ..............................
Fe2S3 H2SO4 ? Fe2(SO4)3 H2S ..............................
KMnO4 ? K2MnO4 MnO2 O2 ..............................
Mg HCl ? MgCl2 H2 ..............................
Cd3(PO4)2 KOH ? Cd(OH)2 K3PO4 ..............................
2. Narysuj wzory sumaryczne i strukturalne następujących substancji: tlenków, siarczków, chlorków i bromków ? sodu, potasu, wapnia, magnezu, glinu, żelaza(II), chromu(III), cyny(IV), ołowiu(IV), a także tlenków ? azotu(III), węgla(IV), fosforu(V), siarki(VI), chloru(VII). Pamiętaj, że w związkach tych pierwiastki mają następujące wartościowości: S(II), O(II), Cl(I), Br(I).
3. Podaj nazwy systematyczne następujących związków: BaO, Fe2O3, MnBr2, ZnO, SrCl2, CO, CS2, N2O5, Br2O5, AgCl, Li2S, CrS, MnO2, HCl, FeBr3, SO2, AuCl3, NiI2, PtCl4, Li2O, Cu2O.
4. Rozwiąż zadania ze ?Zbioru zadań podstawowych? o następujących numerach: 2.1. ? 2.41.;
5.1. ? 5.100.
5. Podaj treść następujących praw: stałości składu, zachowania masy, okresowości.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta