profil

Ćwiczenia z chemii - reakcje jonowe dla II Gimnazjum

poleca 80% 754 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Kwasy dysocjują według wzoru: HnR ? nH Rn?.
Napisz dysocjację wszystkich znanych Ci kwasów a także kwasu chlorowego(VII) ? HClO4 i borowego ? H3BO3. Nazwij jony reszty kwasowej, np.:
H2SiO3 ? 2H SiO32? - anion krzemianowy

2. Wodorotlenki dysocjują według wzoru: M(OH)n? Mn nOH?.
Napisz dysocjację wodorotlenków: sodu, wapnia, miedzi(II), cynku, żelaza(III), żelaza(II), ołowiu(II), chromu(II) i chromu(III).

3. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących soli:
chlorek żelaza(III), bromek magnezu, jodek chromu(II), siarczek potasu, siarczek glinu, siarczan(VI) sodu, azotan(V) niklu(II), węglan kobaltu(II), fosforan(V) srebra(I), siarczan(VI) chromu(III), fosforan(V) żelaza(II).

4. Napisz reakcję dysocjacji następujących soli i nazwij je:
K2SO4 ?
PbCl2 ?
Cu3(PO4)2 ?
Cr2S3 ?
Ba(NO3)2 ?
Na3PO4 ?
NH4F ?
Al2(CO3)3 ?
Fe(NO3)2 ?

5. Jakie związki chemiczne powstaną po odparowaniu do sucha roztworu zawierającego: Na , Ba2 , S2?, NO3??

6. Do 5 probówek z wodą dodano: HCl, CO2, SiO2, Na2O i Mg(OH)2. Ułóż roztwory od najbardziej kwaśnego do najbardziej zasadowego:

7. Uzupełnij tabelę:
Badany Barwa
roztwór fenoloftaleina lakmus oranż metylowy
sok cytryny
proszku do prania
woda sodowa
kwas siarkowy(VI)
zasady potasowej

8. Napisz czy reakcja zajdzie. Jeśli tak to dokończ jej zapis cząsteczkowy i zapisz jonowo.
NaCl K2SO4 ?
KI AgNO3 ?
NaOH FeCl3 ?
CuSO4 Na2S ?
Cu MgSO4 ?
KOH (NH4)2SO4 ?
HCl H3BO3 ?
FeCl2 Na3PO4 ?
Zn AgNO3 ?
Al HCl ?

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta