profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ojciec poezji polskiejpoleca88%
Język polski

Jak życ ma człowiek? kto, komu, jakich i jak udziela rad w "Pieśni XI" i w innych pieśniach Jana Kochanowskiego? wykorzystaj w wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne i historyczno-literackie

Jan Kochanowski był największym poeta polskiego odrodzenia, stąd tez zwykło nazywać się go "ojcem poezji polskiej". Obdarzony niezwykłym talentem, przedstawiciel filozofii eklektycznej ? stoicyzmu, epikureizmu, renesansowego neoplatonizmu i...poleca85%
Język polski

Jan Kochanowski jako jeden z niezwykłych nauczycieli których dane ci było poznać na drodze szukania prawd o człowieku i świecie.

Jan Kochanowski niezwykłym nauczycielem oraz ojcem poezji polskiej i dumą wielu pokoleń Polaków.To że śmiało możemy go zaliczyć do grona prekursorów literackich epoki Odrodzenia, trzeba odnieść się do żródeł początkowych.Urodzony w 1530r Jan...poleca85%
Język polski

"Pieśni" Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski był największym poeta polskiego odrodzenia, stąd tez zwykło nazywać się go "ojcem poezji polskiej". Obdarzony niezwykłym słuchem językowym i talentem poetyckim, stał się sprawcą największego przełomu literackiego w historii...poleca85%
Język polski

Patriotyzm Polaków – mit, czy cecha narodowa.

Patriotyzm Polaków – mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sąd odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok. Patriotyzm to wielkie słowo. Oznacza umiłowanie kraju ojczystego, a także gotowość poświęcenia się dla własnego...poleca84%
Język polski

„Jak ma żyć człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w „Pieśni XI” i innych pieśniach Jana Kochanowskiego? W pracy wykorzystaj stosowne konteksty filozoficzne i historycznoliterackie”

, zwłaszcza rzymscy, m.in. Horacy, Seneka i Cyceron. W „ Pieśni XI ” podmiot liryczny podejmuje próbę udzielania rad , w jaki sposób żyć . Nadawcą wypowiedzi jest człowiek wykształcony, nauczycielpoleca85%
Język polski

Jak życ ma człowiek? Kto, komu, jakich i jak udziela rad w Pieśni XI i innych pieśniach Jana Kochanowskiego?

człowieka. Nie tylko Pieśń XI łączy cechy epikureizmu i stoicyzmu. Elementy obu tych filozofii odnajdujemy w wielu pieśniach poety. Pieśń IX ( księgi wtóre) Jana Kochanowskiego nawiązuje i zachęca dopoleca85%
Język polski

Jak życ ma człowiek? na podst, "Pieśni XI" J. Kochanowskiego

Jan Kochanowski był człowiekiem doby renesansu. W swoich pieśniach pisał jak mamy korzystać z życia, jak postępować - porostu jak żyć , aby było nam jak najlepiej. W " Pieśni XI " radpoleca85%
Język polski

Kto, komu, jak i jakich rad udziela na podstawie Pieśni XI Jana Kochanowskiego? W wypracowaniu uwzględnij także inne pieśni Kochanowskiego

księgi : Księgi Pierwsze i Księgi Wtóre. Spróbuję więc na podstawie jego twórczości wskazać, jak ma żyć człowiek , oraz kto , komu i jakich udziela rad . Pierwszą pieśnią,jaką poddam interpretacjipoleca85%
Język polski

Czy człowiek może życ bez miłości ?

Celem mojej rozprawki bedzie udowodnienie,że człowiek nie moze zyc bez miłości. Uczucie to musi przeżyć każdy z nas niezaleznie od wieku. Przykładów możemy szukać w literaturze