profil

Teksty 15
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Oddychanie bakterii

poleca55%
Biologia

Oddychanie

Kategoria: Czynności życiowe bakterii

Bakterie, podobnie jak inne organizmy, w procesie oddychania wyzwalają energię zawartą w rozkładanych związkach organicznych. Dla niektórych źródłem energii są redukowane przez nie substancje mineralne (np. azotany do azotu cząsteczkowego – tzw. denitryfikacja, lub siarczany do siarki pierwiastkowej). Ze względu na sposób oddychania wyróżnia się: – bakterie tlenowe ( aeroby ) – wykorzystują tlen jako akceptor wodoru; – bakterie beztlenowe ( anaeroby ) – wykorzystują jako akceptor wodoru...