profil

Teksty 28
Zadania 0
Opracowania 3
Grafika 0
Filmy 0

Znaczenie bakterii

poleca64%
Biologia

Znaczenie bakterii

Kategoria: Przegląd bakterii i ich znaczenie

Bakterie odgrywają ogromną rolę w przyrodzie. W istotny sposób uczestniczą w stwarzaniu warunków umożliwiających życie na Ziemi. Wywierają też wpływ na inne organizmy, w tym także na człowieka, jego zdrowie i gospodarkę. Znaczenie bakterii uwidocznia się w trzech zakresach: – Powodują mineralizację materii organicznej poprzez udział w cyklach biogeochemicznych, czego skutkiem jest: • dostarczanie tlenu do atmosfery (głównie przez sinice); • włączanie w obieg materii pierwiastków...

poleca49%
Biologia

Przegląd bakterii i ich znaczenie

Kategoria: Organizmy prokariotyczne

Podział bakterii. Archebakterie występują często w warunkach ekstremalnych, np. gorących źródłach, solankach, ściekach. Przykładem są bakterie metanogenne występujące na torfowiskach lub bakterie halofilne z solanek. Bakterie właściwe są bardzo zróżnicowane. Należą do nich m.in. sinice, promieniowce, krętki. Innym podziałem bakterii, przydatnym np. w medycynie, jest ich podział na bakterie Gram–dodatnie /G+/ i Gram–ujemne /G–/. G+ mają grubą, mureinową ścianę komórkową, barwiącą się...

poleca12%
Biologia

Przegląd bakterii i ich znaczenie

Kategoria: Organizmy prokariotyczne

Ogromna liczebność bakterii oraz zróżnicowanie ich właściwości fizjologicznych sprawia, iż mogą występować we wszystkich środowiskach, znajdując tam dogodne warunki do życia. Podział systematyczny bakterii Bakterie dzielone są na archebakterie i bakterie właściwe.