profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Od czego zależy śmiertelnośćpoleca85%
Biologia

Cechy populacji.

Grupa osobników tego samego gatunku, żyjących na określonym obszarze w tym samym czasie, to populacja. Organizmy jednego gatunku tworzą wiele populacji. Przykładowo dzięcioły czarne z Borów Tucholskich stanowią inną populację niż dzięcioły czarne...poleca85%
Biologia

Podstawowe cechy populacji biocenotycznej - Notatka z lekcji

Zewnętrzne dzielimy jeszcze na : 1. Abiotyczne: - podłoże - temperatura - ilość opadów 2. Biotyczne: - oddziaływania między innymi populacjami Cechy grupowe populacjipoleca85%
Biologia

Grupowe cechy populacji.

1.Populacja-zespół osobników należących do jednego gatunku występujących na określonym terenie. 2. Cechy populacji : a)rozmieszczenie (struktura przestrzenna)-sposób zajmowania przestrzeni przezpoleca84%
Biologia

Cechy populacji

Cechy populacji : - rozmieszczenie, - liczebność, - zagęszczenie, - rozrodczość, - śmiertelność, - struktura wiekowa. Rozmieszczenie to sposób występowania osobników napoleca89%
Biologia

Genetyka populacji - populacja, prawa hardy’ego – Weinberga, dryf genetyczny, dobór naturalny, izolacja, specjacja, polimorfizm.

Genetyka populacji – zajmuje się badaniem alleli genów w populacji ; analizuje wyniki kojarzeń wewnątrz populacji ; dowodzi, ze genetyka jest koronnym drzewem; Populacja – zbiór osobników tego samegopoleca85%
Biologia

Ekologia

osobników różnych populacji wyst. Na danym obszarze Ekosystem ? tworzą populacje roślinne i zwierzęce połączone ze różnymi zależnościami ze środowiskiem nieożywionym w którym żyją CECHY POPULACJI