profil

Ekologia

poleca 85% 213 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Gatunek ? to grupa mająca wspólne pochodzenie i odznaczające się cechami, które przekazywane są potomstwu
Populacja ? grupa osobników jednego gatunku wyst. Na danym obszarze
Biocenoza ? to grupa osobników różnych populacji wyst. Na danym obszarze
Ekosystem ? tworzą populacje roślinne i zwierzęce połączone ze różnymi zależnościami ze środowiskiem nieożywionym w którym żyją
CECHY POPULACJI
Liczebność - to liczba osobników tworzących daną populacje
Zagęszczenie ? liczba osobników przypadających na określoną jednostkę pow lub objętości
Rozrodczość ? to stosunek liczby narodzonych osobników do liczebności całej populacji
Śmiertelność ? dotyczy przeżywalności osobników
Struktura wiekowa
Rozprzestrzenianie sie ? polega na przemieszczaniu sie osobników do zew lub do wew populacji
*EMIGRACJA ? jednokierunkowy ruch na zew
*IMIGRACJA ? jednokierunkowy ruch do wew
*MIGRACJA ? dwukierunkowy ruch najpierw na zew a potem do wew spowrotem

Tolerancja ekologiczna ? to zdolność organizmów do przystosowania sie do zmian danego czynnika. Zakres wartości danego czynnika w obrębie którego organizm bytuje i obejmuje funkcje życiowe określamy jako zakres tolerancji określająca go 3 czynniki: - min ? optimum ? maxi

1) prawo minimum Liebiega ? które mowia ze możliwości rozwoju określa ten czynnik którego jest najmniej tzw. Czynnik ograniczjacy.
2) Rozszerzeniem tego prawa jest prawo tolerancji Shelforda które mowi ze możliwości bytowania organizmu określa minima i maxima danego czynnika.

Waski zakres tolerancji stenobiontami
Szeroki zakres tolerancji eurybionty

Odzialywania miedzy populacjami

ANTAGONISTYCZNE
1. Amensalizm ? to typ wspolzycia w którym populacji jednego gatunku hamuje rozwój drugiej populacji nie czerpiąc z tego żadnych korzyści np. Grzyby produkujące antybiotyki które hamująca rozwój bakterii
2. Konkurencja ? zachodzi miedzy osobnikami zajmującymi wspólna nisze ekologiczna i najsilniej zaznacza sie miedzy osobnikami tego gatunku lub osobnikami blisko spokrewnionymi np. Żaba trawna i żaba wodna lub miedzy osobnikami rożnych gatunków o podobnych wymaganiach
3. drapieżnictwo ? to odzialywanie w układzie drapieżca -ofiara. Drapieżnik gwałtownie chwyta, zabija i zjada ofiarę np. Lew i antylopa. Drapieżnik i ofiary regulują swoja liczebność w biocenozie.
4. Pasożytnictwo ? polega na tym ze pasożyt żywi sie kosztem swego gospodarza nie mogąc bez niego zyc
-ektopasożyty (pchły, wszy, kleszcze)
- endopasożyty (tasiemiec, glista, owsik)

NIEANTAGONISTYCZNE
1. Komensalizm ? to typ wspolzycia dwóch gatunków w którym jeden czerpie korzyści nie przynosząc ani korzyści ani szkody drugiemu np. Lew i hiena
2. Protokooperacja ? to wspolzycie dwóch gatunków czerpiących korzyści z tego wspolzycia ale jednoczenie nie bedacych całkowicie uzależnionym od siebie np. Nosorożec i bąkojady
3. Mutualizm (zwany symbioza obligatoryjna) ? to typ wspolzycia polegający na scislej nieodzownej współzależności dwóch gatunków czerpiących korzyści przy czym jeden gatunek nie jest zdolny do życia bez obecności drugiego np. Glonojady i grzyby w porostach

NEUTRALIZM

Sukcesja

to stopniowy proces przekształcenia sie ekosystemów prostych w bardziej zlozone
PIERWOTNA ? jest to sukcesja która zaczyna sie na terenie nie zajętym uprzednio przez żadna biocenozę np. Zarastanie stoków wulkanów pokrytych popiołami wulkanicznymi
* stadium pionierskie czyli wkraczanie organizmów pionierskich na niezalesiony teren
* stadium migracyjne liczne gatunki roślin i zwierząt wypelniaja stopniowo zajmowana przestrzeń
* zasiedlające czyli rozmieszczenie i rozprzestrzenianie sie roślin zapełniających wszystkie wolne przestrzenie
* konkurencyjne ? dotyczy zdobywania nisz ekologicznych przez organizmy ekspansywne. Następnie komplikowanie sie lancuchow i sieci troficznych
* stabilizacja ? zbiorowisko osiąga względna rownowage tzw. Stadium klimaksu
WTORNA ? zachodzi na obszarze wcześniej zajętych przez inna biocenozę czyli tam gdzie znajdują sie juz warunki sprzyjające rozwojowi np. Sukcesja stawu
AUTOTROFICZNA ? to typ sukcesji której rozwój przebiega od biocenoz prostych do bardziej zlozonych dzięki przewodzę tzw. Akumulacji własnej (wynikającej z produktywności fotoautotrofów)
HETEROTROFICZNA ? dochodzi do niej gdy niemożliwa jest lub bardzo ograniczona aktywność autotrofów. W naturze sytuacja taka mam miejsce np. W jaskiniach przyczyna może być także zanieczyszczenie środowiska przez człowieka np. Ścieki

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Przeczytaj podobne teksty

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata