profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Nowa falapoleca87%
Język polski

Współcześni poeci moralnej perswazji.

O kogo chodzi? O bardzo różnych twórców polskich II połowy XX, którzy w bardzo różnej formie podejmowali tematykę etyczną. Na ogół przeciwstawiali się pustce moralnej PRL-u. Klasyk Herbert, sceptyczna Szymborska, moralista Miłosz, poeci Nowej Fali...poleca90%
Język polski

Wychodząc od sądu Czesława Miłosza o „Sonetach krymskich”, oceń poetycki sposób obrazowania w wierszu Adama Mickiewicza pt. „Ałuszta w dzień”.

Według Czesława Miłosza najważniejszymi cechami Sonetów są ich nawiązania do kultury Bliskiego Wschodu. Ich autor – Adam Mickiewicz stosuje w dużej ilości słowa orientalne, nie istniejące w polskich słownikach. Miłosz wskazuje też na symbolikę...poleca85%
Język polski

Nowa Fala

Nowa Fala -NF to ugrupowanie w polskiej poezji powojennej, zwane również „pokoleniem 68”, „pokoleniem 70”, opozycyjne wobec poprzednich generacji poetyckich – pokolenia Orientacji i pokolenia 56, z którym nawiązywało dialog; -NF działa od...poleca85%
Język polski

Charakterystyczne cechy twóczości poetyckiej Białoszewskiego

Poezji Białoszewskiego nie sposób pomylić z twórczością jakiegokolwiek innego poety. Jego utwory przypominają niekiedy dziecięce gaworzenie, rozmowę podsłuchaną w windzie czy też wiersze jąkały (tak poeta nazwał zresztą jeden ze swoich poetyckich...poleca85%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza "Spójrzmy prawdzie w oczy"

Stanisław Barańczak w swoim wierszu pt."Spójrzmy prawdzie w oczy" chce ukazać różne sposoby postrzegania świata. Pokazuje odmienne przykłady, i dowodzi że każdy z nas może mieć inną wizję oatczającego świata. Do opisania odmienncyh punktów...poleca85%
Język polski

Ewa Lipska

EWA LIPSKA „Moja siostra” Ewa Lipska należy do poetów tzw. „Nowej Fali”. Jej twórczość wyróżnia się podejmowaniem osobistych problemów cierpienia, bólu, lęku. Jednym z zasadniczych motywów jej utworów jest śmierć. Jej poezję cechuje krytycyzm...poleca85%
Język polski

Stanisław Barańczak - biografia

Stanisław Barańczak - urodził się w Poznaniu w 1946r, tam też ukończył polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W latach 1967 - 1971 był członkiem redakcji miesięcznika „Nurt” oraz jednym z założycieli Komitetu Obrony Robotników (KOR)....poleca85%
Język polski

Interpretacja wiersza Stanisława Barańczaka pt. "W atmosferze".

Utwór Stanisława Barańczaka pt. ?W atmosferze? został napisany w 1970 roku i należy do tomu ?Jednym tchem?. Barańczak jest znanym polskim poetą, krytykiem literackim, tłumaczem poezji. Wiersz ?W atmosferze? opowiada o zebraniu partii w czasach...poleca85%
Język polski

Stanisław Barańczak

Stanisław Barańczak jest poetą, literatem, teoretykiem literatury i tłumaczem. Co dla nas jest szczególnie ważne to to, że jest on jednym z najbardziej znanych wywodzących się z Poznania twórców. Urodził się w 1946 roku w rodzinie inteligenckiej....