profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Na czym polegają współczesne podziały społecznepoleca79%
Wiedza o społeczeństwie

Teoria podziału społeczeństwa

A. Jak rozumiemy pojęcie zróżnicowania społecznego? B. Jak definiujemy podziały społeczne w literaturze przedmiotu? C. Na czym polegają współczesne podziały społeczne? Znaczenie nowych pojęć: Kategoria społeczna – klasa, typ, grupa,...poleca85%
Ekonomia

J. St. Milla teoria ekonomii

podziału są związane z układem instytucji społecznych i można je modyfikować. Mill nie dostrzegał ani roli społeczeństwa w postępie technicznym, ani tego rozwiązania problemu, które przedstawili Smith ipoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Wizje społeczeństwa we współczesnych ideologiach - referat

, racjonalizmu oraz odrzucenia przez oświecenie grzechu pierworodnego. Konserwatywny pogląd na funkcjonowanie społeczeństwa wyznacza teoria organiczna. Według konserwatystów kształtuje się ono i rozwija w sposóbpoleca84%
Prawo

Teoria i filozofia prawa, zagadnienie państwa

postaw uczonych, bądź czynników ,które miały decydujący wpływ na określenie państwa. Państwo to zgodnie z prawem międzynarodowym taka jednostka podziału politycznego świata, której przysługuje pełnapoleca85%
Socjologia

Jednostka i społeczeństwo na podstawie analizy tekstów E. Durkheima i H. Spencera

rozpatrywać jednostki w ramach podziału jaki wprowadził Spencer: na społeczeństwa militarne i industrialne. W społeczeństwie militarnym jednostki są kontrolowane (przez ośrodek kierowniczy którypoleca85%
Filozofia

Filozofia społeczna

go m.in. wzajemne stosunki wynikające z warunków życia, podziału pracy i udziału w życiu kulturalnym. Teoria systemów Niklasa Luhmana zakłada, że warunkiem istnienia systemów, w tym systemów