profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Międzynarodowa ochrona praw dzieckapoleca76%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa dziecka

Co to są prawa dziecka ? 1. Każdy człowiek ma swoje prawa , normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. 2. Prawa mamy również my - dzieci, młodzież czylipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa dziecka

rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu * dostępu do informacji * ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem. * prywatności * równości Rzecznik Praw Dziecka RP: http://www.brpd.gov.pl/poleca79%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa Dziecka. Konwencja Praw Dziecka

Prawa dziecka . Konwencja Praw Dziecka Uczeń ma swoje prawa i obowiązki, które określa statut szkoły. Jestem człowiekiem w państwie demokratycznym. Nasze prawa określają inne dokumenty prawne, m. Inpoleca85%
Język polski

Prawa człowieka prawa dziecka

specjalny dokument, który opisuje prawa wszystkich dzieci żyjących na Ziemi. Dokumentem tym jest konwencja o prawach dziecka . ( KARTKA NUMER 1 ) Pomysł o stworzeniu konwencji praw dziecka pojawiłpoleca82%
Prawo

Prawa człowieka. Prawa dziecka

specjalny dokument, który opisuje prawa wszystkich dzieci żyjących na Ziemi. Dokumentem tym jest konwencja o prawach dziecka . ( KARTKA NUMER 1 ) Pomysł o stworzeniu konwencji praw dziecka pojawił