profil

Prawa człowieka. Prawa dziecka

poleca 83% 1360 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA

(KSIĄŻKA FRAGMENT NUMER 1 )
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło 10 grudnia 1948 r. Powszechną deklarację praw człowieka. Był to pierwszy dokument zawierający listę praw i podstawowych wolności dla wszystkich ludzi.
Podstawowe prawa jakie Deklaracja Praw Człowieka, gwarantuje ludziom można streścić następująco :
1. prawo do życia
2. wolność osobista
3. zakaz tortur
4. nietykalność osobista
5. prawo do sądu
6. wolność sumienia i wyznania
7. wolność słowa
8. prawo własności
9. wolność zgromadzeń i stowarzyszeń
10. swoboda poruszania się
11. prawo do pracy
12. prawo do ochrony zdrowia
13. prawo do nauki
Te prawa obowiązują wszystkich ludzi bez jakiejkolwiek dyskryminacji
Dyskryminacja to ograniczenie
praw jakiegoś człowieka i
prześladowanie go za inne pochodzenie
inną narodowość ze względu na wyznaną
przez niego religię itp.
( KSIĄŻKA FRAGMENT NUMER 2 )
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło również specjalny dokument, który opisuje prawa wszystkich dzieci żyjących na Ziemi. Dokumentem tym jest konwencja o prawach dziecka.

( KARTKA NUMER 1 )
Pomysł o stworzeniu konwencji praw dziecka pojawił się już w 1959 w postaci Deklaracji praw dziecka, ale to był tylko apel o stworzeniu konwencji praw dziecka.
Każde dziecko chroni również deklaracja praw człowieka, a konwencja praw dziecka to specjalny dokument który dodatkowo chroni dzieci
( WIERSZYK Z KARTKI NUMER 2 )
Powiedzcie, o czym mówi ten wiersz ?
( PLAKAT )
( ZADANIE ) – Napisz własnymi słowami apel do dorosłych w
sprawie poszanowania praw wszystkich dzieci.
( ZADANIE ) – Namaluj znak organizacji chroniącej prawa
dziecka
( NOTATKA ) – Bez względu na płeć, wyznanie, zamożność i
narodowość wszystkim przysługują te same
prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka ( uchwalonej w 1948 roku
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ )
W 1989 roku został utworzony specjalny
dokument dbający o prawa dziecka noszący
nazwę Konwencja Praw Dziecka.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta