profil

Prawa dziecka

poleca 85% 334 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Dziecko ma prawo do:

* wychowania się w rodzinie
* adopcji
* oświaty i nauki
* kultury, wypoczynku i rozrywki
* ochrony zdrowia i opieki medycznej
* wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu
* dostępu do informacji
* ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem.
* prywatności
* równości


Rzecznik Praw Dziecka RP: http://www.brpd.gov.pl/

Podoba się? Tak Nie