profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Kult młodości

poleca63%
Literatura

Cechy i idee literatury romantycznej

Baśniowość. Dążenie do wolności; pochwała buntu i walk narodowowyzwoleńczych. Kult młodości. Ludowość Metafizyka Obecność bohatera romantycznego Odrzucenie racjonalizmu - zamiast niego wiara w przeczucia Orientalizm Przekonanie, że jednostka jest ważniejsza niż zbiorowość Synkretyzmpoleca85%
Język polski

"Król olch" - zwiastun nowych idei i form romantycznych.

Johann Wolfgang Goethe był jedną z najważniejszych postaci w romantyzmie. Często określany jest jako prekursor lub też ojciec tej epoki. Zawdzięczamy mu między innymi stworzenie bohatera werterowskiego, a także odkrycie ballady, która wkrótce...poleca83%
Język polski

Notatka z Romantyzmu.

Słowo „romantyzm” wywodzi się od średniowiecznych romansów rycerskich. Okres I poł XIXw. Romantyzm był epoką, która odcisnęła swoje piętno na wszystkich dziedzinach życia; począwszy od stroju (w postaci zwiewnych, delikatnych sukien u kobiet i...poleca85%
Język polski

Co to znaczy być człowiekiem starym w Polsce?

Istnieje wiele przysłów, haseł czy porzekadeł określających wiek starczy. Jednym z nich jest np.: „ Starość – nie radość”, „Na stare lata za młode zapłata”, „Gorycz poranka i słodycz jesieni dopiero w późnym wieku się ceni” czy też „ Młodość to...poleca85%
Język polski

Kult młodości.

Człowiek romantyzmu zwątpił w autorytet wiedzy – jest mistykiem, irracjonalistą. Szekspirowskie hasło: “są rzeczy na niebie i ziemi, o których nie śniło się filozofom” – to jego motto życiowe. Romantyk odczuwa ból istnienia (weltschmerz), rzuca...poleca85%
Język polski

Recenzja wiersza Adama Mickiewicza pt. "Oda do młodości".

"Oda do młodości" powstała w grudniu 1921 r. i jest utworem łączącym jeszcze elementy poetyki klasycystycznej i myśli bliskie ludziom. Oświecenia z cechami charakterystycznymi dla romantycznego przełomu. Utwór jest utrzymany w wysokim...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Sytuacja osób starszych w społeczeństwie.

O tym, że starość jest nieunikniona wie każdy z nas, starzejemy się wszyscy. Starość przebiega w różny sposób, ma różne oblicza. Starość nie powinna być utożsamiana z chorobą, gdyż jest ona kolejnym etapem naszego życia, następującym po...