profil

Cechy i idee literatury romantycznej

poleca 63% 486 głosów

  • Baśniowość.
  • Dążenie do wolności; pochwała buntu i walk narodowowyzwoleńczych.
  • Kult młodości.
  • Ludowość
  • Metafizyka
  • Obecność bohatera romantycznego
  • Odrzucenie racjonalizmu - zamiast niego wiara w przeczucia
  • Orientalizm
  • Przekonanie, że jednostka jest ważniejsza niż zbiorowość
  • Synkretyzm
Podoba się? Tak Nie