profil

Wybierz przedmiot
Teksty 15
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Król Edyp tematykapoleca85%
Język polski

Człowiek wobec zagadki swojego losu. Zinterpretuj fragment Króla Edypa Sofoklesa, wykorzystując kontekst całego utworu.

Temat: Człowiek wobec zagadki swojego losu. Zinterpretuj fragment Króla Edypa Sofoklesa, wykorzystując kontekst całego utworu. Sofokles, autor ,,Króla Edypa’’, był obok Ajschylosa i Eurypidesa największym tragikiem starożytnej Grecji. Żył w V...poleca86%
Język polski

Tragizm Edypa.

Jedna z tragedii antycznych Sofoklesa pt. ,,Król Edyp? opowiada o życiu tytułowego bohatera obarczonego klątwą, o jego nieświadomych zmaganiach z fatalnym przeznaczeniem, o niezawinionej winie i konsekwencjach jakie musiał za tę winę ponieść....poleca87%
Język polski

Tragizm w "Antygonie"

,,Antygona” to tragedia grecka z V w p. n. e. autorstwa Sofoklesa. Stanowi ona kontynuację tragedii ,,Król Edyp”, opowiadającej dzieje dotkniętego klątwą bogów syna króla Teb. Tragedia „Antygona” nawiązuje do tych wydarzeń, gdyż rozpoczyna się...poleca84%
Język polski

Ściąga z problematyki wszystkich lektur.

Proponuje pociąć i podzielić bo tego dużo.poleca85%
Język polski

„Toposy antyczne we współczesnej poezji w oparciu o elementy analizy tekstu „Króla Edypa” Sofoklesa oraz dokonanej interpretacji wiersza Anny Piwkowskiej pt. „Jokasta”.”

We współczesnej poezji bardzo częstym zjawiskiem jest nawiązywanie do motywów starożytnych. Nie rzadko antyczne toposy ulegają wtedy przekształceniu, nabierając nowych znaczeń i przełożone na dzisiejszy język, rozpatrują problemy pod...poleca85%
Język polski

Czy Edyp jest winny? - sąd nad bohaterem

Czy Edyp był winny swoich zbrodni? Ja uważam, że nie i spróbuję to udowodnić przytaczając odpowiednie argumenty. Na początku należałoby powiedzieć kim był ów Edyp. To bohater tragiczny dzieła Sofoklesa "Król Edyp". Był synem Lajosa i Jokasty,...poleca85%
Język polski

Na podstawie fragmentu utworu, uzasadnij, że Edyp Jest bohaterem tragicznym.

Edyp jest głównym bohaterem dramatu Sofoklesa/ Bohatera tragedii nazywamy więc bohaterem tragicznym. Na Edypie ciąży wina tragiczna związana z jego zbłądzeniem. Utwór napisany jest wg. zasady 3 jedności: miejsca, czasu, i akcji. Edyp jest uwikłany...poleca85%
Język polski

Interpretacja "Króla Edypa"

Wolna wola jako główny problem dramatu: na ile człowiek decyduje o swoim losie, a na ile jego życie jest zaprojektowane i zależy od sił wyższych? W moim przekonaniu jest to najważniejszy problem „Króla Edypa”. Wszystko zmierza do tego, by...poleca85%
Język polski

Król Edyp

Edyp-ani dobry ani zły Edyp, tytułowy bohater tragedii Sofoklesa, nie był ani dobry, ani zły- ciążyło nad nim Fatum, któremu nie mógł się przeciwstawić ani oszukać. Pewna przepowiednia głosiła, iż syn Lajosa, władcy Teb zabije go w przyszłości...poleca85%
Język polski

Król Edyp straszczenie interpretacja opracowanie

Prolog (Edyp, Kapłan, Kreon) Edyp widzi gromadzący się przed świątynią lud Teb. Wznoszą oni modły i błagania o ratunek, gdyż miasto pustoszą zaraza i choroby. Edyp zwraca się do Kapłana, pytając o przyczynę zgromadzenia. Kapłan wyjawia, że lud...poleca83%
Język polski

Tragizm Edypa

"Król Edyp" jest tragedia napisana przez jednego z najwybitniejszych pisarzy antycznych - Sofoklesa. Utwór ten opowiada o losach Edypa z rodu Labdakidów, nad którym krążyła straszna klątwa. Na czym polegał tragizm Edypa? Co to jest tragizm? Jest...poleca83%
Język polski

Tragizm losu ludzkiego - na podstawie tragedii Sofoklesa "Król Edyp".

Każdy czowiek ma przypisany swojemu życiu los.Bywa on dobry i zły,najczęściej nie wiemy co nas w życiu czeka.W przypadku głownego bohatera "Króla Edypa" ,w tragedii Sofoklesa jest zupełnie inaczej.Od urodzenia Edyp był skazany na...poleca84%
Język polski

Istota tragizmu antycznego na przykładzie "Króla Edypa"

Jednym z najsłynniejszych dramatopisarzy starożytnej Grecji był Sofokles. Napisał on około stu trzydziestu utworów komediowych i tragicznych, niestety do dzisiejszych czasów zachowało ich tylko osiem. Jednym z ciekawszych i bardziej znanych...poleca83%
Język polski

Antyczna koncepcja ludzkiego losu na przykładzie "Króla Edypa"

W niniejszej pracy postaram się przedstawić antyczną koncepcję ludzkiego losu. Zrobię to czerpiąc informację z utworu Sofoklesa ? najwybitniejszego greckiego tragika, pod tytułem ?Król Edyp? oraz przybliżę treść Stasimonu IV. Cierpienie ?...poleca82%
Język polski

Tragizm Edypa

Na czym polega tragizm Edypa? Jednym z najwybitniejszych utworów Sofoklesa jest tragedia „Król Edyp”. Opowiada ona dzieje dotkniętego klątwą bogów, syna króla Teb. Głównym problemem w utworze jest tragizm, charakterystyczny dla tragedii...