profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 1
Grafika 0
Filmy 0

Kraszewski

poleca67%
Pisarze

Kraszewski Józef Ignacy

Powieściopisarz, twórca dramatów, nowelista, poeta, publicysta. Pochodził z rodziny szlacheckiej.Od 1829, wbrew woli swojego ojca, studiował literaturę na Uniwersytecie Wileńskim. W 1830 został aresztowany za przynależność do tajnego związku młodzieży, w latach 1832-33 przebywał pod nadzorem policyjnym w Wilnie. Od 1837 gospodarował na Wołyniu, ale popieranie uwłaszczenia chłopów skonfliktowało go z tamtejszą szlachtą. W 1858 wyjechał w podróż po Europie. Po powrocie mieszkał w Warszawie,...poleca89%
Język polski

Rozważania o kobiecej naturze na podstawie dowolnie wybranych utworów

‘Kobieto, królowo, szatanie, aniele, motylu, głazie, kwiecie. Duchu z niebios w ludzkim ciele, nie ze świata, a na świecie’ (Kraszewski) Zrozumieć kobietę, to musi być bardzo trudne. Co prawda jest mężczyzna, który ponoć poznał myśli kobiet....poleca88%
Język polski

Walterskotyzm.

Każdy artysta tworząc korzysta z wcześniejszych zdobyczy sztuki. Malarz studiuje szkice wybitnych rysowników, albo dokładnie analizuje dzieła, znajdują-ce się w chłodnych salach muzeów. Rzeźbiarz ogląda zimne posągi, wykonane przez antycznych...poleca85%
Język polski

"Stara Baśń" - wspaniała adaptacja filmowa dzieła Ignacego Kraszewskiego.

W zeszłym tygodniu razem z całą szkołą udaliśmy się do kina, aby obejrzeć film na motywach powieści Ignacego Kraszewskiego pt. „Stara Baśń – kiedy słońce było bogiem”. Film ten wyreżyserował Jerzy Hoffman. To nie jest jego jedyne dzieło....poleca85%
Język polski

Romantyczne cechy powieści ludowej J.I. Kraszewskiego na przykładzie "Ulany".

Literatura ludowa, zwykle anonimowa twórczość ludu wiejskiego, współtworząca szeroko rozumiany jako zjawisko kulturowe folklor, także w postaci twórczości ustnej, mówionej i śpiewanej (pieśni i piosenki). Epika poetycka, np. rosyjskie byliny....poleca85%
Język polski

Twórczość powieściowa J. I. Kraszewskiego. Problem krzywdy społecznej w "Ułanie"

Najbardziej zasłużonym dla rozwoju naszej kultury i narodowej świadomości powieściopisarzem okresu romantyzmu jest Józef Ignacy Kraszewski. W okresie narodowej niewoli i ucisku jego wszechstronna twórczość oraz wszelka działalność społeczna była...poleca84%
Język polski

Powieść historyczna w pozytywimie

W każdej epoce zachodziły pewne ważne zmiany w literaturze. Pozytywiści traktowali literaturę głównie jako sztukę użytkową. Najbardziej interesowały ich formy epickie, co wiązało się z ich walorami poznawczymi (mogły prezentować szeroką panoramę...