profil

Teksty 19
Zadania 0
Opracowania 3
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Korzenie

polecab/d
Motywy literackie

Wieś – korzenie

W takich powieściach jak Widnokrąg Wiesława Myśliwskiego następuje powrót do korzeni. Tkwią one na prowincji, na wsi, w naszym dzieciństwie – zdaje się mówić pisarz, opisujący dzieciństwo bohatera-narratora na przedmieściach Sandomierza oraz na wsi... (zwracają uwagę wątki autobiograficzne). O zapomnianych korzeniach łemkowskich mówi poezja Jerzego Harasymowicza czy Adama Ziemianina. Motyw wsi beskidzkiej występuje też w popularnej ostatnio prozie Andrzeja Stasiuka, który osiadł na...

poleca66%
Biologia

Korzeń

Korzeń jest organem, który służy do pobierania wody i soli mineralnych oraz umocowuje roślinę w podłożu. Może też pełnić inne, dodatkowe funkcje. Zespół korzeni jednej rośliny tworzy system korzeniowy. Istnieją dwa typy systemów korzeniowych. System palowy składa się z korzenia głównego oraz korzeni bocznych. System wiązkowy, charakterystyczny dla roślin jednoliściennych, utworzony jest przez wiele równorzędnych korzeni, które wyrastają z podstawy pędu. Systemy korzeniowe

poleca54%
Biologia

Organy wegetatywne roślin nasiennych

Organami wegetatywnymi roślin są korzeń, łodyga i liście, które u roślin nasiennych, a zwłaszcza okrytonasiennych, osiągnęły wysoki stopień organizacji strukturalnej i funkcjonalnej.poleca85%
Historia

Korzenie kapitalizmu

Korzenie kapitalizmu 1. Średniowieczne miasta  Rady miasta, w których zasiadali najbogatsi kupcy – przedstawiciele patrycjatu  Pospólstwo – drobni kupcy, rzemieślnicy, wnosili opłaty do kasy miasta  Plebs –...poleca86%
Prawo

Ogółne pojęcia prawne

Klasyfikacja państw ze względu na formę i typ: Niewolnictwo, feudalizm ,kapitalizm i socjalizm. Charakterystyka elementów składowych państwa: -państwo to organizacja polityczna gdyż ich zainteresowania koncentrują się na rządzeniu -państwo to...poleca87%
Historia

Kapitalizm monopolistyczny

Czynniki sprzyjające rozwojowi kap.monopilstycznego-a)eksplozja demograficzna w II poł.XIX -1.500mln ludności na świecie,postęp medycyny,lepsze wyżywienie,spadek śmiertelności;b)masowe migracje-34mln opuściły Europę w latach 1871-1914(do Ameryki i...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Systemy kapitalistyczne

Kapitalizm-system społczno-gospodarczy, którego podstawą istnienia jest prywatna własność środków produkcji oraz wolność osobista, swobodna działalności gospodarczej i zawierania umów. Liberalizm ekonomiczny- teoria ekonomiczna zakładająca, że...poleca85%
Język polski

Trzy kręgi rewolucji w Szewcach

1. Przewrót Scurvy’ ego przy pomocy Dziarskich Chłopców - faszyzm „Arystokracja się przeżyła: to nie ludzie - to widma! Za długo nosiła na sobie ludzkość te widmowe losy. Kapitalizm to złośliwy nowotwór, który zaczął gnić, zjadać i gangrenować...poleca85%
Biologia

Nastie i tropizmy

Tropizmy są ruchami wygięciowymi korzeni, łodyg lub liści, zachodzącymi na skutek działania bodźców środowiskowych dochodzących z określonego kierunku, co w zasadniczy sposób wpływa na kierunek wygięcia danego organu. Jeśli organ wychyla się w...poleca84%
Biologia

Roślina

• NASIONO, nasienie, bot. organ rozmnażania się roślin nasiennych, zawierający zarodek; rozwija się z  zalążka; w skład nasion u różnych roślin wchodzi oprócz zarodka bielmo, obielmo i łupina; nasiono zawiera materiały zapasowe (skrobię,...poleca82%
Historia

Nauka, technika, kultura na przełomie XIX/XX wieku

Podjęcie tak szerokiego tematu wymaga przejrzystości i czystości wypowiedzi. W związku z tym metodą, która postaram się zanalizować ten problem będzie metoda problemowo-płaszczyznowa. Końcowe lata XIX wieku i początek wieku XX...poleca77%
Biologia

Mszaki i paprotniki

Mszaki - informacje ogólne Pierwsze rośliny lądowe, które wykształciły prymitywne tkanki; nie są roślinami naczyniowymi, nie mają więc możliwości efektywnego przewodzenia wody i substancji pokarmowych wytworzonych w procesie fotosyntezy, mimo...poleca80%
Biologia

Związki organiczne i nieorganiczne

1. Związki organiczne wchodzą w skład organizmów żywych np. białka, tłuszcze, cukry. Mają one skomplikowaną budowę, można je spalić, głównym budulcem jest węgiel. 2. Związki nieorganiczne mają prostą budowę, nie ulegają spalaniu, wchodzą w...poleca83%
Historia

Problem uwłaszczenia chlopów na ziemiach polskich w XIX wieku

Przed przystąpieniem do szczegółowego omówienia tematu - bardzo istotnego dla kształtowania się ustroju społeczno-gospodarczego oraz politycznego ziem polskich we władaniu zaborców - dla lepszego zrozumienia problemu, rozpocznę od przytoczenia...poleca91%
Język polski

Przeszłość – tradycja – korzenie

Komentarz: Przeszłość i tradycja w kulturze mogą mieć swoje skrajnie różne interpretacje. Z jednej strony mogą być traktowane jako źródła cierpienia i frustracji – ograniczenia bohatera uniemożliwiające mu widzenie egzystencji w poczuciu...poleca85%
Biologia

Komórki roślinne

Funkcje liścia- przyswajanie energii słonecznej , asymilacja dwutlenku węgla, transpiracja (parowanie), oddychanie roślin. Łodyga- podtrzymuje liście kwiaty oraz pośredniczy w rozprowadzaniu materiałów odżywczych po roślinie. W niektórych...poleca84%
Finanse i bankowość

Pojęcia na egzamin z historii myśli ekonomicznej

1. Społeczny podział pracy wg Platona. Wg Platona: jednostki wybitnie uzdolnione powinny zajmować kierownicze pozycje w państwie, inne zaś pracować w produkcji rolnej, rzemiośle lub handlu bądź jako żołnierze. Najsłabsi stają się niewolnikami i...poleca81%
Biologia

Budowa organów roslin okrytonasiennych w związku z funkcją

Wykaż związek budowy z funkcją i środowiskiem życia na przykładzie organów roślin okrytonasiennych. Ogólna charakterystyka roślin okrytonasiennych Okrytonasienne to podgromada roślin telomowych licząca ok. 300 tys. gatunków drzew, krzewów i...poleca84%
Język polski

Czy warto być patriotą?

Czy warto być patriotą? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy warto być patriotą. Pojęcie patriotyzmu może być bowiem bardzo różnie rozumiane. Można być ?patriotą globalnym?, co jest dość paradoksalne, ponieważ...