profil

Korzenie kapitalizmu

poleca 85% 114 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Korzenie kapitalizmu
1. Średniowieczne miasta
 Rady miasta, w których zasiadali najbogatsi kupcy – przedstawiciele patrycjatu
 Pospólstwo – drobni kupcy, rzemieślnicy, wnosili opłaty do kasy miasta
 Plebs – najubożsi, nie mieli żadnego udziału w sprawowaniu władzy
 Cechy – organizacje mające bronić rzemieślniczych interesów, ustalały liczbę uczniów, kontrolowały ilość i jakość produktów, nadzorowały ceny, organizowały życie codzienne
 Brudne średniowieczne miasta
2. Europa rzemieślnicza i Europa rolnicza
 Szybki przyrost ludności miast
 Szybki rozwój miast: zapotrzebowanie na wyroby rzemieślnicze, ożywienie handlu
 Skutki popytu na artykuły rzemieślnicze: wzrost cen, „psucie” monety, przemiany gospodarcze
 Europa Zachodnia
 Inflacja – wzrost cen towarów, spowodowany nadmiarem pieniędzy na rynku
 Chłopi płacili coraz wyższy czynsz
 Pastwiska dla owiec, pomyślna koniunktura na wełnę
 Zmniejszenie obszaru pól uprawnych
 Głównie rzemiosło
 Europa Wschodnia
 Rozwój folwarków, zwiększanie pańszczyzny
3. Upadek cechów
 System nakładczy – nakładca opłacał tanią siłę roboczą, odbierał gotowy produkt i sprzedawał go z pokaźnym zyskiem
 Manufaktury – jeden zakład produkcyjny skupiający wszystkich pracowników: zmniejszenie kosztów transportu, lepsza organizacja pracy, zwiększenie zysków
4. Potęga Fuggerów
 Kapitalizm – system ekonomiczny oparty na własności prywatnej i wolności osobistej
 Przyczyny kapitalizmu: napływ złota i srebra z Ameryki, wzrost liczby ludności, powiększanie się miast, rozwój rzemiosła, handlu i bankowości
 Fuggerowie z Augsburga handlowali płótnem, jedwabiem, korzeniami, metalami, i klejnotami; wyłączność na handel metalami w cesarstwie
 Floren – złota moneta, bita od XIII w we Florencji, potem w całej Europie
5. Handel i banki
 Centrum handlu europejskiego zaczęło się przenosić znad Morza Śródziemnego nad Morze Północne i Atlantyk
 Antwerpia – jeden z największych portów w Europie, leżący w Niderlandach
 Weksel – dokument, który gwarantuje wypłacenie okazicielowi danej sumy pieniędzy przez wystawcę
 Płacono wekslami, powszechniejsze stawały się raty i ubezpieczenia na życie, sobór zezwolił na zaciąganie oprocentowanych pożyczek
 Kogi – statki pływające po morzu Północnym i Bałtyckim

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata