profil

Korzeń

drukuj
poleca 65% 80 głosów

Korzeń jest organem, który służy do pobierania wody i soli mineralnych oraz umocowuje roślinę w podłożu. Może też pełnić inne, dodatkowe funkcje. Zespół korzeni jednej rośliny tworzy system korzeniowy. Istnieją dwa typy systemów korzeniowych. System palowy składa się z korzenia głównego oraz korzeni bocznych. System wiązkowy, charakterystyczny dla roślin jednoliściennych, utworzony jest przez wiele równorzędnych korzeni, które wyrastają z podstawy pędu.

Systemy korzeniowe
Systemy korzeniowe

Zapamiętaj

Korzenie wielu roślin współżyją z grzybami (mikoryza),co umożliwia im zwiększenie powierzchni chłonnej. Ponadto grzyby mikoryzujące rozkładając próchnicę glebową, wzbogacają glebę w sole mineralne. Współżycie niektórych roślin z bakteriami azotowymi zapewnia roślinie dodatkowe źródło soli azotowych powstających dzięki asymilacji azotu atmosferycznego przez bakterie.

poleca 61% 157 głosów

Budowa morfologiczna korzenia

W budowie morfologicznej korzenia wyróżnia się kilka stref: – strefa korzeni bocznych (zawiera uformowane tkanki stałe), – strefa włośnikowa = strefa różnicowania się (w strefie tej komórki różnicują się w skórkę, korę pierwotną, walec osiowy; obecne w skórce włośniki zwiększają powierzchnię wchłaniania wody i soli mineralnych), – strefa wydłużania się =strefa wzrostu (charakteryzuje się intensywnym wzrostem korzenia na długość), – stożek wzrostu (utworzony jest przez...

poleca 72% 152 głosów

Budowa pierwotna korzenia

– skórka korzenia = ryzoderma (zbudowana jest z jednej warstwy cienkościennych komórek, ściśle przylegających do siebie; niektóre komórki przekształcają się we włośniki), – kora pierwotna (utworzona jest z komórek miękiszowych o cienkościennych ścianach, z licznymi przestworami międzykomórkowymi; jest to tzw. miękisz kory), – śródskórnia = endoderma (zbudowana jest z komórek o grubych ścianach komórkowych, które ściśle przylegają do siebie, otaczając walec osiowy; stanowi najbardziej...

poleca 66% 73 głosów

Przyrost wtórny korzenia

Zaczyna się w strefie korzeni bocznych w momencie pojawienia się kambium (miazgi twórczej) i fellogenu (miazgi korkotwórczej), w czym uczestniczy miękisz walca i perycykl . Kambium tworzy się w postaci łuków, oddzielając wiązki drzewne od łykowych. Łuki te stopniowo łączą się, przybierając początkowo kształt falisty, a później kształt walca. Wynikiem działalności kambium jest odkładanie komórek drewna wtórnego i łyka wtórnego . Na skutek tworzenia się coraz to nowych warstw drewna...

Przydatne hasło? Tak Nie