profil

Demokracja jest najgorszym z możliwych ustrojów, tylko, że lepszego nikt jeszcze nie wymyślił-prawda czy fałsz?

poleca 85% 332 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Demokracja jak każdy ustrój polityczny posiada wady i zalety. Nie ma na świecie rzeczy idealnej . C/złowiek dąży do tego ideału metodą prób i błędów. Demokracja to tyle, co rządy ludu ,demos po staro grecku znaczy lud, podlegli ;kratos.
W takim systemie władza czerpie i uzasadnia swoje uprawnienia wolą większości. Po to by ludowi nadać znaczącą władzę polityczną niezbędne było przyjęcie wiary w zasadniczą równość obywateli i to równość pojętą zarówno w sensie prawnym jak i poznawczym. Całkowita równość szans i możliwości jest praktycznie niemożliwa do zapewnienia. Zawsze będą istniały różnice między możliwościami obywateli zamieszkujących wielkie miasta i odległą prowincję(choćby różnice w poziomie szkół, dostępie do informacji np. bibliotek),między zamożniejszymi a uboższymi(pełna równość majątkowa jest także niemożliwa do zrealizowania), między tymi ,którzy są bliżej władzy i tymi, którzy są od niej dalej. Jednak system ten dąży w kierunku zmniejszenia takich różnic.
W państwie demokratycznym ludzie mają zapewnioną wolność słowa, poglądów, religii. Człowiek ma zapewnione poczucie całkowitej wolności dzięki możliwości dokonywania wyborów spośród wielu ewentualności. Każdy człowiek jest inny i ma prawo wyrażać własną opinię. Media(tzw. czwarta władza) ma zapewnioną niezależność. Nie byłoby wolności słowa bez swobody wypowiedzi mediów.
Zadaniem państwa demokratycznego jest zapewnienie ludziom prawa do pracy i godnego życia. Niestety często się zdarza ,że to prawo jest lecz nie ma pracy, a co się z tym wiążge –godnego życia. Ludzie borykają się z trudnościami gospodarczymi, biedą oraz bezrobociem.
Sedno demokracji polega na prawie członków społeczeństwa do decydowania o najważniejszych sprawach dotyczących tegoż społeczeństwa. W praktyce rzadko spotyka się formy demokracji bezpośredniej, kiedy to obywatele decydują osobiście o wszystkich aspektach swojego życia, dużo częściej demokracja realizuje się przez obieranie reprezentantów określonych społeczności w ramach powszechnych wyborów, a reprezentanci ci, dostając mandat zaufania od swoich wyborców pełnią rolę pośredników w określonych instytucjach politycznych czy społecznych. W większości wypadków o wyborze decyduje większość głosów (choć nie zawsze). Wadami takiego rozwiązania są kwestie podstawowe dla demokracji: po pierwsze, reprezentant wybrany przez daną grupę społeczną nie zawsze reprezentuje jej interesy, po drugie, nie jest do końca oczywistym, czy rozwiązanie uznane za najlepsze przez większość, rzeczywiście jest najlepsze (często nie jest).
Ustrój ten wychodzi również z założenia ,że każdy obywatel powinien być równy wobec prawa. Wymiar sprawiedliwości powinien być bezstronny i sprawiedliwy. Kara powinna być odpowiednia do popełnionej zbrodni. Sądy nie mogą być skorumpowane lecz powinny pracować w sposób uczciwy. Jednak z tym jest różnie, często ten kto ma pieniądze potrafi „wywinąć” się od kary. System sądowniczy często jest bardzo powolny i nie ma tej stabilności władzy wykonawczej(rządu).
Kolejnym obowiązkiem państwa demokratycznego jest troszczenie się o obywateli i podejmowanie decyzji, które mają poprawić warunki życia społeczeństwa. W wypadku naszego kraju w wielu decyzjach rządu nie dostrzegam tej cechy. Czasami mam wrażenie, że oni nie wiedzą co się w Polsce dzieje.
Za wielki minus uważam również zbyt częste konflikty między siłami politycznymi. Powinni oni być zespoloną całością, która stawia sobie za cel dobro państwa i obywateli. Wielu ludzi zraziło się krętactwem polityków, korupcją, upadkiem wszelkich norm moralnych, brakiem poczucia sprawiedliwości i przyzwoitości.
Same założenia tego systemu sprawowania władzy(demokracja) są bardzo dobre i korzystne dla społeczeństwa. Jednak z wykonaniem bywa różnie, ponieważ ludzie sprawujący władzę nie są idealni, zdarza się ,że szukają własnych korzyści i wypaczają ten system własnymi potrzebami nie myśląc o ogóle.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty