profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kompetencje posłapoleca84%
Politologia

Wymień i scharakteryzuj kompetencje, jakie posiada każdy poseł w procesie ustawodawczym. PUW 1121

Sejm jest jednym z dwóch - obok Senatu - organów ustawodawczych. Jest organem przedstawicielskim, gdyż pochodzi z bezpośrednich wyborów. Reprezentuje - podobnie jak - Prezydent i Senat - suwerenne prawa narodu, przekazane mu akt wyboru. Zakres...poleca87%
Politologia

Proszę zastanowić się, w jaki sposób wyniki badań politologicznych mogą wpływać na rzeczywistość społeczno-polityczna? PUW

Przedmiotem politologii jest badanie zjawisk i procesów politycznych zawsze w odniesieniu do konkretnej rzeczywistości, do empirycznego ich kształtowania, wykrycie prawidłowości i przewidywaniepoleca85%
Historia

Stalin a Rosja? PUW

Dyktatorskie rządy Stalina w I połowie XX w . opierały się na aparacie przymusu. Policja polityczna aresztowała każdego, kto ? zdaniem władz- stanowił zagrożenie. Przed stalinowskimi sądami stawalipoleca85%
Polityka

Co to w ogole jest proces decyzyjny i jaka jest jego rola w rzadzeniu panstwem?PUW

kryteria wyboru i alternatywy. W procesach decyzyjnych współczesnej administracji publicznej współdziałają różne podmioty. Współdziałanie to jest sformalizowane, ale bardzo często ma też charakterpoleca83%
Stosunki międzynarodowe

Ruchliwość migracyjna i jej konsekwencje PUW

scenariuszy na życie. Jakie są, więc jej skala i mechanizmy? Kuszące są wysokie zarobki, szersze perspektywy, wysoki standard życia na Zachodzie. Czy więc w takiej sytuacji polski rynek pracy jest bezpoleca84%
Politologia

Które z prerogatyw Prezydenta RP są szczególnie istotne? Oceń wykorzystywanie prerogatyw przez Prezydenta. PUW

czasie wojny i pokoju. a) kompetencje w zakresie spraw zagranicznych Prezydent jako najwyższy przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej, w stosunkach międzynarodowych posiada określony zakres kompetencji