profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Jan Jakub Rousseaupoleca85%
Etyka

Filozofia nowożytna Hobbes, Rousseau, Moutaigne, Bacon

HOBBES 1.teoria polityczna-wychodzi z filozofii przyrody. Jest dla niego nauką o ciałach i ruchu. Wszechświat, państwo i człowieka należy uważać za bardzo złożoną maszynę. Spostrzeganie jest ruchem wewnętrznym części ciała, wywołanym ruchem...