profil

Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Jan Jakub Rousseaupoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Które zasady naczelne Konstytucji RP wydają się szczególnie ważne dla człowieka i obywatela?

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata po 1945 roku jest ochrona praw człowieka. Idea ta jest dostrzegana we wszystkich dziedzinach życia, a urzeczywistniana przede wszystkim w normach prawa międzynarodowego i państwowego....poleca86%
Stosunki międzynarodowe

Myśl polityczna

Materiały jako załączniki DOC