profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Jan Jakub Rousseaupoleca85%
Dydaktyka

Koncepcje pedagogiczne

Wychowanie jest to świadome i zamierzone urabianie osobowości ludzi według przyjętych wzorów w toku stosunków oraz interakcji społecznych. Wychowanie jest zjawiskiem pierwotnym. Pojawiło się wtedy kiedy człowiek zaczął uświadamiać sobie samego...