profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Interpretacjapoleca85%
Socjologia

Wielokulturowość

Zróżnicowanie kulturowe (wielokulturowość). Problemy przekraczania barier kulturowych. Pogranicza kulturowe jako przestrzeń i rezultat kontaktów międzyetnicznych. Transgeniczność. Transkulturowość. Im więcej dowiadujemy się o różnicach między...