profil

Teksty 13
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Instytucja

poleca25%
Słownik języka polskiego

Instytucja

rzecz. ż urząd publiczny, zakład pracy lub inne miejsce, mające określoną i rozbudowaną strukturę organizacyjną.   Często mówi się o tym, że wiele instytucji (D. lm) publicznych nie działa dla dobra obywatela, ale robi wszystko, aby przeszkodzić mu w sprawnym załatwieniu sprawy. Instytucja (M. lp) naukowa, dla której pracował doktor Wiadomski, miała wiele oddziałów w kraju i własny ośrodek projektowo-badawczy.

poleca60%
Wiedza o społeczeństwie

System polityczny i jego typologia

Pojęcie sytemu politycznego pojawiło się w naukach politycznych stosunkowo niedawno, obejmując swoim zakresem takie pojęcia jak naród, rząd, państwo. Współcześnie istnieje co najmniej kilkadziesiąt określeń tego terminu i jest on jednym z bardziej skomplikowanych terminów współczesnej politologii. Dla potrzeb niniejszej książki przyjęliśmy jedną z bardziej popularnych i dość szeroko opisujących zjawisko definicję, według której system polityczny to wszystkie organy państwowe: partie...poleca85%
Politologia

Instytucje polityczne współczesnego społeczeństwa

Treść w załącznikupoleca86%
Socjologia

Pojęcia z socjologii

Praca w załącznikupoleca85%
Socjologia

Socjologia- mikrostruktury społeczne.

socjologia- mikrostruktury społeczne.poleca85%
Socjologia

Antropologia

ANTRPOLOGIA KULTUROWA – dział nauk społecznych zajmująca się człowiekiem jako twórcą kultury i istotą społeczną. Zakres przedmiotowy antropologii kulturowej ujmowany jest w zależności od sposobu rozumienia pojęcia kultury. AK dąży do...poleca85%
Socjologia

Zagadnienia na egzamin i kolokwium

pliki w załacznikupoleca85%
Pedagogika

Metodyka wychowawnia resocjalizującego

METODYKA WYCHOWANIA RESOCJALIZUJACEGO METODYKA- oznacza zbiór zasad jakieś działalności, umożliwiających skuteczne i ekonomiczne Osiąganie danego celu. METODYKA WYCHOWANIA- zbiór zasad, zaleceń, w których zawarte są reguły, których...poleca85%
Język polski

Ja w sejmie Unii Europejskiej.

Polska od dawna starała się o możliwość przystąpienia do Unii Europejskiej. Kosztowało to ją wiele wysiłku, ale w końcu udało jej się przystosować do norm panujących w tej organizacji. Starania zostały uwieńczone sukcesem- Rzeczpospolita Polska w...poleca86%
Socjologia

socjologia - do egzaminu - pojecia

Ściągi z socjologii - nie moje ale mogą się przydać.. pozdrawiampoleca90%
Wiedza o społeczeństwie

Społeczeństwo, rodzina, organizacje społeczne

SOCJALIZACJA-przekazywanie wzorców kulturowych przez środowisko społ. WIĘŹ SPOŁ.-stosunek łączący nas z 2gim człowiekiem gr.społ.-min.3osoby które łączą różnego rodzaju stosunki lub więzi społ. Dzieli się na:wielkość:duże,małe sposób...poleca85%
Socjologia

Instytucja i imperatyw instytucjonalny

7. Instytucja i imperatyw instytucjonalny. Instytucja-wszelki wytwór, który ma jakiś cel; zadaniem jest zorganizowanie pewnego zachowania; wzory zachowań, norm Imperatyw instytucjonalny- nakaz, zachowania się w jakiejś sytuacji,...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika społeczna- pytania egzaminacyjne

Pytania egzaminacyjne - Pedagogika Społeczna 1. Pedagogika społeczna – przedmiot, problematyka, zadania i cele Nazwę pedagogika społeczna (niem. Sozjalpadagogik) wprowadził A. Diesterweg. Pedagogika społeczna to dyscyplina pedagogiczna...