profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Historia szkolnictwa w Polscepoleca85%
Pedagogika

Geneza systemów pedagogicznych

Pedagogika istniała od początku ludzkości. Zmieniły się formy wychowania wraz z rozwojem życia społecznego i kultury. Natomiast refleksja nad wychowaniem pedagogiczne zjawiło się późno. Sofiści pierwsi postawili problem pedagogiczny – urodzenie...poleca85%
Historia wychowania

Egzaminn

Starożytne ideały wychowawcze :RzymIdeał Greka to Achilles- silny fizycznie i moralnie, piękny, odważny waleczny. Zwracano uwagę na: Wychowanie fizyczne i rozwój ciała,Wychowanie moralne – zdrowe zasady moralne, unikanie rubasznych zabaw i...poleca83%
Pedagogika

Historia wychowania

HISTORIA WYCHOWANIA ANTYK – poglądy pedagogiczne Platona, Arystotelesa Kwinteriana. Grecja / Police/ była państwem składających się z Panstw-Miast gdzie wartością był wolny człowiek, który gardził pracą. Pracę wykonywali tylko niewolnicy,...poleca84%
Pedagogika

Zagadnienia z historii wychowania na temat uniwersytetów.

Te pytania pojawiały się podczas egzaminu z historii wychowania na UMK w drugiej turze pytań na temat znajomości książek poświęconych m.in. powstaniu uniwersytetów, sytuacji pierwszych studentek, sytuacji uniwersytetów podczas I i II wojny światowej.poleca84%
Pedagogika

Rozwój nowoczesnych systemów szkolnych w XIX wieku

swoich członków skupiała twórców systemów pedagogicznych oraz rządy państw deklarujących zaprowadzenie w swoim kraju reformy szkolnej zgodnie z określonym programem. Również Polska, zaraz po odzyskaniupoleca85%
Pedagogika

Geneza pedagogiki porównawczej

komparatystyki pedagogicznej. Powszechne zainteresowanie, jakie przejawiano w stosunku do zagranicznych systemów oświatowych, doprowadziło do wykrystalizowania się dwóch podstawowych koncepcji uprawianiapoleca85%
Historia wychowania

Historia wychowania wśród nauk pedagogicznych i historycznych - metodologia i metody badawcze

komentowania faktów pedagogicznych , wyszukiwanych według zainteresowań pewnych systemów chwilowych i przejściowych, nie może być traktowana jako pomocnicze narzędzie, czyli nie może być "pedagogicznąpoleca83%
Pedagogika

Wybitni reprezentanci pedagogiki pracy oraz ich dzieła

, Kraków 1989, ss. 257 Kształtowanie pojęć społeczno-moralnych uczniów klas młodszych. WN WSP, Kraków 1991, ss. 313, wydanie II, tamże 1998 a Teoria systemów a pedagogika. WN WSP, Kraków 1992, ss. 309poleca85%
Pedagogika

Wstęp do książki Krystyny Duraj – Nowakowej p.t „Modelowanie systemowe w pedagogice”.

innych naukowców. Książka ta jest pewnego rodzaju kontynuacją i dopełnieniem poprzedniej pracy Krystyny Duraj – Nowakowej p.t. „Teoria systemów a pedagogika”. Publikacja ta posiada formę rozprawy