profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Historia państwa

poleca22%
Literatura

Średniowiecze : Najważniejsze motywy i tematy

Historia państwa – najwięcej wnosi do tego tematu literatura historiograficzna (dzieła Wincentego Kadłubka, Galla Anonima, Jana Długosza). Śmierć – obecna zarówno w konwencji tańca śmierci (w Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią ), jak i w utworach religijnych, gdzie pojawia się motyw rozpaczy po śmierci Chrystusa ( Lament Świętokrzyski ). Tematy społeczne oraz obyczajowe znajdziemy w Satyrze na leniwych chłopów , w wierszu Słoty O zachowaniu się przy stole . Tematyka...poleca89%
Prawo

Prawoznawstwo.

Rozdział I: 1. Charakterystyka nauk prawnych: Wśród nauk prawnych wyróżniamy: - dogmatykę prawną tworzą tzw. szczegółowe nauki prawne, z których każda w zasadzie rozwiązuje problemy powstające w innej gałęzi prawa obowiązującego w danym...poleca83%
Prawo

Historia państwa

Powszechna Historia Państwa i Prawa PAŃSTWO - „zagadnienia małe” 1. Curia regis Curia – otoczenie monarsze powołane przez króla i jego otoczenie W oparciu o dwór monarszy powstała instytucja centrum politycznego. Curia regis –...poleca81%
Prawo administracyjne

Podstawy wiedzy o państwie i prawie

CZĘŚĆ I „Podstawy wiedzy o państwie i prawie” 0. Historia, etymologia słowa „państwo”. Na określenie instytucji, którą dzisiaj nazywamy państwem, używano w historii różnych terminów. Starożytni Grecy swoje miasta-państwa nazywali –...poleca83%
Język polski

Średniowiecze.

oświecenie od Boga, łaska boża „Wejdź w samego siebie. We wnętrzu człowieka mieszka prawda”. „Pragnę znać Boga i duszę. I nic więcej? I nic więcej.” „Wyznania” – najważniejsze dzieło św. Augustyna 3poleca82%
Język polski

Średniowiecze - charakterystyka epoki.

. Główną rolę odgrywało piśmiennictwo łacińskie. Kształtowały się idee, tematy i motywy , które były wykorzystywane w późniejszych etapach rozwoju epoki. • Dojrzałe Średniowiecze (XI-XII w.) Wpoleca87%
Język polski

Średniowiecze, czy aby napewno mroczny okres??

i zainteresowanie człowiekiem. średniowiecze uważano za okres ciemnoty i zacofania. Dopiero później badania nad ta epoką, przeprowadzone w XVIII i XIX w. doprowadziły do zmiany tego poglądupoleca84%
Język polski

Średniowiecze

kształtują się idee, nawyki myślowe, tematy i motywy późniejszego średniowiecza, - koniec X po schyłek XV wieku stanowi średniowiecze właściwe, kontynuujące z jednej strony piśmiennictwo łacińskie, a zpoleca83%
Język polski

Literatura polska. Przegląd wszystkich epok literackich. Najważniejsze zagadnienia z zakresu całej literatury. Najwybitniejsi poeci i ich nieprzeciętna twórczość literacka.

wyjaśnij pojęcie fatum. 4. Omów zasady rządzące dramatem antycznym. ŚREDNIOWIECZE 5. Uniwersalizm i teocentryzm w literaturze średniowiecza. 6. Wizja człowieka i świata w literaturze