profil

Średniowiecze : Najważniejsze motywy i tematy

poleca 22% 76 głosów

Historia państwa – najwięcej wnosi do tego tematu literatura historiograficzna (dzieła Wincentego Kadłubka, Galla Anonima, Jana Długosza).

Śmierć – obecna zarówno w konwencji tańca śmierci (w Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią), jak i w utworach religijnych, gdzie pojawia się motyw rozpaczy po śmierci Chrystusa (Lament Świętokrzyski).

Tematy społeczne oraz obyczajowe znajdziemy w Satyrze na leniwych chłopów, w wierszu Słoty O zachowaniu się przy stole.

Tematyka religijna – obejmuje żywoty świętych, modlitwy, kazania, moralitety i wiersze religijno-dydaktyczne (np. Skarga umierającego).

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji: