profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Gwałt niech się gwałtem odciskapoleca85%
Język polski

Ideały i dążenia młodych romantyków.

"Oda do młodości" to młodzieńczy utwór Adama Mickiewicza. Napisany został w Kownie w 1820 roku. Wówczas to Adam Mickiewicz studiował, dużo się uczył, działał w organizacjach młodzieży wileńskiej. Odbiorcą dzieła miała być młodzież z...poleca85%
Język polski

Czy “Oda do Młodości” Adama Mickiewicza mogłaby być manifestem twojego pokolenia?

Adam Mickiewicz pisząc "Odę do młodości" miał 22 lata. W latach 1817 - 1823 Mickiewicz należał do tajnego Towarzystwa Filomatów i Filaretów. W 1820 r. dla przyjaciół z towarzystwa napisał dwa utwory: “Pieśń filaretów” i “Odę do...poleca84%
Język polski

"Oda do młodości" i "Romantyczność" Adama Mickiewicza jako manifest romantyków.

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku pod Nowogródkiem. W 1807 r. Mickiewicz rozpoczął naukę w szkole dominikanów w Nowogródku, ukończył ją w 1815 r. W tym samym roku wstąpił na uniwersytet w Wilnie i ukończył go w r. 1819. należał w...poleca82%
Język polski

"Oda do młodości" – utwór romantyczny czy klasyczny.

Po przeczytaniu tematu na myśl przyszła mi jednoznaczna odpowiedź: oczywiście, że „Oda...” jest utworem romantycznym. Jednakże, gdyby tak było, polecenie nie brzmiałoby: „czy?”. Jeszcze raz przeanalizowałam tekst mickiewiczowskiego dzieła,...poleca84%
Język polski

Wierność i idea młodości czy kariera i nadzieja na sukces życiowy. Moje refleksje na temat wyborów moralnych bohaterów literackich minionych epok.

młodości" to młodzieńczy utwór Adama Mickiewicza. W „Odzie do młodości” poeta próbował przedstawić program działania Filaretów. Utwór ten zawiera ideały młodych romantyków , które są zupełną przeciwnościąpoleca82%
Język polski

Porówanie "Wielkiej improwizacji" oraz "Monologu na Mont Blanc".

klasyczne oświecenie nie mogło być dla uduchowionych i niespokojnych romantyków wzorem. Chętniej spoglądali oni w stronę baroku, gdyż pokrywał się z romantyczną wizją dysharmonii, niepokoju, dążeniapoleca83%
Język polski

Juliusz Słowacki "Testament mój".

narodowo - wyzwoleńczą. Ma świadomość, że jego dążenia i ideały zostaną w końcu właściwie odczytane staną się czynnikiem twórczym świadomości narodowej Polaków. Testament mój jest, więc, nie tylkopoleca84%
Język polski

Zmiany, jakie zachodziły między epokami literackimi. Opisz, na podstawie wybranych utworów, stosunek poetów do epoki wcześniejszej.

czyli w renesansie zwanym też odrodzeniem. Wtedy to odrodziły się starożytne, greckie i rzymskie dążenia i ideały xxxxxxx średniowieczne hasło „pamiętaj o śmierci” zastąpiono radosnym wyznaniem