profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Filozofia w Europiepoleca85%
Filozofia

Niektóre zagadnienia z filozofii-wg wykładów prof.Marii Szyszkowskiej

1.FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA A INNE NURTY Filozofia chrześcijańska ściśle wiąże filozofię z religią. Filozofia chrześcijańska: -nie jest swoistym oryginalnym systemem filozoficznym -nie oznacza rozszerzenia czy nowego opracowania problematyki...poleca85%
Pedagogika

Filozofia w pigułce wg wykładów Prof.Marii Szyszkowskiej

’’ ujmującego życie człowieka j przyrody w jednolitą zgodna z prawami rozumu ,wynikami nauki i wizją świata . Zerwanie z metafizyką w filozofii i jej ścisły związek z postępem nauk przyrodniczych i