profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Fala w wojsku



poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy istnieje w Polsce zagrożenie dla realizacji podst. praw człowieka?

Czy istnieje w Polsce zagrożenie dla realizacji podstawowych praw człowieka? Prawa człowieka, jest to zespół podstawowych, niezbywalnych i uniwersalnych praw przysługujących człowiekowi bez względu na płeć, język, rasę, kolor skóry,...



poleca86%
Socjologia

Prawa i wolności osoby ludzkiej

Prawa i wolności obywatelskie to rodzaj praw przysługujących jednostce i upoważniających ją do domagania się od państwa podjęcia lub powstrzymania się od określonych działań. Upoważnienie to obowiązuje od momentu nabycia...



poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Przedstaw problem łamania praw człowieka na świecie

10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło i proklamowało Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W następstwie tego historycznego wydarzenia Zgromadzenie Ogólne wezwało Państwa Członkowskie do opublikowania...



poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Państwo, Demokracja, Obywatel, Doktryny polityczne, RP

społecznej – według tej koncepcji państwo istnieje w świadomości człowieka i ma za zadanie służyć poprawie jakości bytu obywateli CECHY PAŃSTWA: przymusowość - obywatele są zmuszeni do subordynacji



poleca82%
Język polski

Utopie jako marzenia i lęki intelektualistów

posiadają broń, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla państwa, dlatego podlegają zwiększonej kontroli publicznej. Najwyższą klasą są filozofowie, rządzący w sposób mądry i sprawiedliwy. Platon uważał, że