profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Engels Fryderyk

poleca72%
Słownik postaci historycznych

Engels Fryderyk

Pochodził z bogatej rodziny, nie ukończył gimnazjum,wcześnie podjął pracę w biurze ojca. W 1841 ochotniczo wstąpił do wojska, w tym czasie uczęszczał też jako wolny słuchacz na wykłady na uniwersytecie berlińskim. W 1842wyjechał do Anglii, pracował w zarządzie fabryki, której współwłaścicielem był ojciec. W 1844 poznał K. Marksa < Marks Karol >, z którym nawiązał długoletnią współpracę. Współzałożyciel Związku Komunistów w 1847. Współautor (razem z K. Marksem) Manifestu...poleca85%
Język polski

Przegląd filozofii.

Poglądy Absolutyzm – pogląd (przeciwieństwo relatywizmu), według którego istnieją byty absolutne, tj. niezmienne i wieczne, ważne zawsze i wszędzie, niezależne od człowieka ani od społeczeństwa. Agnostycyzm – pogląd negujący możliwość poznania...poleca83%
Język polski

Motywy literackie i filozofia epoki XX-lecia międzywojennego.

Literatura okresu Dwudziestolecia międzywojennego nie wykształciła charakterystycznego tylko dla swej epoki typu bohatera, tak jak na przykład literatura romantyczna, nie można wyodrębnić w niej jednolitych tendencji, a problematyka podejmowana...poleca85%
Historia

Ściąga - rewolucja techniczna

– Zw. Celny, zniesienie cła na towary przewożone przez granice krajów niem. 1848 - Karol Marks i Fryderyk Engels – broszura „Manifest parti komunistycznej” 1849 – królem sardyni zostajepoleca85%
Język polski

Teorie filozoficzne uczonych zachodnioeuropejskich.

John Stuart Mill - przedstawiciel empiryzmu, Herbert Spencer - twórca filozofii ewolucjonizmu - twierdził, że rozwojowi podlega cały wszechświat a przemiany dokonują się stale i stopniowo. Henrykpoleca86%
Historia

Partie 1900 r. - Związek Komunistów, Rada Komuny Paryskiej, Socjalistyczna Partia Niemiec, II Międzynarodówka - ściąga

Związek Komunistów 1847 K.Marks i F.Engels; 1846-1876 Marks i grupa socjalistów powołała Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników – I Miedzynarodówka; podział na marksistów, proudhonistów, anarchistówpoleca89%
Historia

Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci.

Twórcą nazizmu był Adolf Hitler, a komunizmu Karol Marks i Fryderyk Engels . Tak jak nazizm był zły w założeniu i powinien być tępiony u źródła, tak założenia komunizmu nie były wcale złe. Złe mianopoleca87%
Historia

Nazizm i komunizm to ideologie propagandy i śmierci.

Niemczech od 1933 roku, zaś komunizm w Rosji od 1917 roku Twórcą nazizmu był Adolf Hitler, a komunizmu Karol Marks i Fryderyk Engels . Tak jak nazizm był zły w założeniu i powinien być tępiony u źródła