profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Engels Fryderyk

poleca72%
Słownik postaci historycznych

Engels Fryderyk

Pochodził z bogatej rodziny, nie ukończył gimnazjum,wcześnie podjął pracę w biurze ojca. W 1841 ochotniczo wstąpił do wojska, w tym czasie uczęszczał też jako wolny słuchacz na wykłady na uniwersytecie berlińskim. W 1842wyjechał do Anglii, pracował w zarządzie fabryki, której współwłaścicielem był ojciec. W 1844 poznał K. Marksa < Marks Karol >, z którym nawiązał długoletnią współpracę. Współzałożyciel Związku Komunistów w 1847. Współautor (razem z K. Marksem) Manifestu...poleca85%
Język polski

Przegląd filozofii.

Poglądy Absolutyzm – pogląd (przeciwieństwo relatywizmu), według którego istnieją byty absolutne, tj. niezmienne i wieczne, ważne zawsze i wszędzie, niezależne od człowieka ani od społeczeństwa. Agnostycyzm – pogląd negujący możliwość poznania...poleca81%
Język polski

Motywy literackie i filozofia epoki XX-lecia międzywojennego.

Literatura okresu Dwudziestolecia międzywojennego nie wykształciła charakterystycznego tylko dla swej epoki typu bohatera, tak jak na przykład literatura romantyczna, nie można wyodrębnić w niej jednolitych tendencji, a problematyka podejmowana...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Teorie poswtania Państwa

Fryderyk Engels . umowy społecznej ? według tej teorii państwo jest wynikiem umowy między obywatelami danego państwa lub między nimi a władcą twórcą koncepcji jest Jan Jakub Rousseau. podboju ipoleca85%
Historia

Ściąga - rewolucja techniczna

– Zw. Celny, zniesienie cła na towary przewożone przez granice krajów niem. 1848 - Karol Marks i Fryderyk Engels – broszura „Manifest parti komunistycznej” 1849 – królem sardyni zostajepoleca85%
Język polski

Teorie filozoficzne uczonych zachodnioeuropejskich.

John Stuart Mill - przedstawiciel empiryzmu, Herbert Spencer - twórca filozofii ewolucjonizmu - twierdził, że rozwojowi podlega cały wszechświat a przemiany dokonują się stale i stopniowo. Henrykpoleca85%
Historia

Powstanie socjalizmu naukowego

książka Położenie klasy robotniczej w Anglii, w której Engels przedstawił warunki życia robotników i ich walkę o poprawę swej doli. Dochodził w niej do wniosku, że zwycięstwo klasy robotniczej możliwepoleca84%
Filozofia

Marksizm. Marks i Engels.

MARKSIZM MARKS I ENGELS Marksizm to system poglądów politycznych, ekonomicznych, ideologicznych i filozoficznych związanych z osobami Marksa i