profil

Engels Fryderyk

poleca 72% 7 głosów

1820-1895 filozof niemiecki i działacz polityczny

Engels FryderykPochodził z bogatej rodziny, nie ukończył gimnazjum,wcześnie podjął pracę w biurze ojca. W 1841 ochotniczo wstąpił do wojska, w tym czasie uczęszczał też jako wolny słuchacz na wykłady na uniwersytecie berlińskim. W 1842wyjechał do Anglii, pracował w zarządzie fabryki, której współwłaścicielem był ojciec. W 1844 poznał K. Marksa <Marks Karol>, z którym nawiązał długoletnią współpracę. Współzałożyciel Związku Komunistów w 1847. Współautor (razem z K. Marksem) Manifestu Komunistycznego w 1848, programu walki o prawa socjalne robotników. W czasie Wiosny Ludów 1848–49 walczył w Bawarii.W latach 1848–70 wrócił do pracy w zarządzie fabryki w Manchesterze, finansował prace K. Marksa. Razem z nim stworzył teorię marksizmu i komunizmu, jego autorstwa są m.in. pojęcia materializmu historycznego i dialektycznego. W 1864 jeden z założycieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników, tzw. I Międzynarodówki. Inicjator i organizator zjazdu założycielskiego II Międzynarodówki w 1889, wybrany na jej przewodniczącego. Autor Kapitału t. 2 i 3 1885–1894. Dokończył dzieła tworzenia ideologii, która rozwinięta przez licznych naśladowców w XX w., doprowadzić miała do nieszczęść i śmierci milionów ludzi.

Żaden naród nie może się wyzwolić, a jednocześnie uciskać inne narody.

Fryderyk Engels

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Engels Fryderyk