profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Dusiołek podmiot lirycznypoleca85%
Język polski

W czym tkwi uroda wierszy Bolesława Leśmiana.

Terminem „dwudziestolecie międzywojenne” określamy epoką literacką, której czas trwania przypada na lata pomiędzy I a II wojną światową. Dotychczas jest ona najkrótszym okresem literackim, co jednak nie ujmuje jej świetności, ponieważ krytycy...poleca82%
Język polski

Wizja Boga i człowieka w poezji Bolesława Leśmiana

Bolesław Leśmian był jednym z najciekawszych i najoryginalniejszych poetów swoich czasów. Choć główna faza jego twórczości przypada na okres określany mianem XX-lecia międzywojennego to filozoficznie zakorzeniony jest on w Młodej Polsce . Nie...poleca84%
Język polski

Poezja Leśmiana - "Dusiołek"

Typ liryki Utwór Dusiołek należy do liryki pośredniej. Podmiot liryczny tak konstruuje świat przedstawiony, by móc wyrazić swoje zdanie na temat nurtujących go problemów. Czyni to na zasadzie dychotomii (dwudzielności, podziału), bo najpierw...poleca85%
Język polski

"W galerii twórców XX-lecia międzywojennego zafascynowała mnie poezja...".

zarówno ludowe jak i fantastyczne, które nadają jego wierszom ogromnego uroku. Na poezję Bolesława Leśmiana składają się wiersze, które pomimo upływu czasu i zmieniającej się rzeczywistości są nadalpoleca85%
Język polski

Pytania maturalne z XX lecia międzywojennego.

bronił odwiecznych, moralnych wartości, zagrożonych nasilającymi się tendencjami totalitarnymi (triumf faszyzmu). 6.Charakterystyka poezji Leśmiana . Twórczość poetycka Bolesława Leśmiana wyrasta z