profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Drzewnik winoroślipoleca85%
Biologia

Charakterystyka plechowców

Grzyby (Fungi) Lęgniowce (Oomycetes) - wielojądrowe strzępki, nie podzielone ścianami poprzecznymi - wegetatywna plecha – diploidalna - mejaoza zachodzi podczas wytwarzania organów płciowych - rozmnażanie bezpłciowe – zoospory lub konidia...poleca85%
Biologia

Biologia przygotowanie do spr. z na początku 1 kl. gimnazium

1. Przedstawiciele plechowców : glony, porosty i grzyby. 2. Powstawanie kwaśnych deszczy: Wydobywający się z kominów dym zawiera gaz o nazwie dwutlenek siarki, powstaje on podczas spalania węgla wpoleca83%
Biologia

Ewolucja

, chlorela, okrzemek b.) formy wielokomórkowe – plechowce c.) formy tkankowe – organowce - mchy: cechy wodne plechowców · brak korzeni – chwytniki · wchłanianie wody przez liście · rozmnażanie w wodziepoleca87%
Geografia

Era paleozoiczna

roślinny Roślinność lądowa dewonu dolnego i środk. składała się z pierwotnych roślin naczyniowych, najpierwotniejszych paproci oraz pierwotnych roślin widłakowych i skrzypowych; z plechowcówpoleca85%
Biologia

Komórki

jest możliwość tworzenia wypustek plazmatycznych czyli tzw. nibynóżek. Służ one do poruszania się i do pobierania pokarmu. ; {Glony zaliczamy do plechowców , tzn. organizmów, które w budowiepoleca85%
Geografia

Era paleozoiczna.

roślin naczyniowych, zwanych psylofitami, najpierwotniejszych paproci oraz pierwotnych roślin widłakowych i skrzypowych. Z plechowców stwierdzono grzyby glonowce oraz glony. W dewonie górnym nie było