profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Drugie prawo elektrolizy

polecab/d
poleca80%
Chemia

II prawo elektrolizy

Stosunek masy molowej M substancji wydzielanej na elektrodzie do iloczynu jej równoważnika elektrochemicznego i liczby elektronów n wymienionych w reakcji elektrodowej przez jeden mol substancji jest wielkością stałą dla wszystkich procesów elektrodowych i wynosi 96 500 C/mol:poleca87%
Fizyka

Stały prąd elektryczny

Praca w załączniku - wzorypoleca85%
Fizyka

Elektroliza i jej skutki

Elektroliza jest to proces elektrochemiczny, w którym doprowadzona z zewnątrz ener-gia elektryczna zostaje zużyta na przeprowadzenie przemian chemicznych związanych z przepływem ładunków elektrycznych przez elektrolit i przebiegających na...poleca84%
Chemia

Wyznaczanie wydajności prądowej procesu elektrolizy oraz grubości powłoki galwanicznej

- napięcie rozkładowe EA- napięcie anody EK- napięcie katody 3. Prawa Faradaya I Prawo Faradaya Masa substancji wydzielonej na elektrodzie podczas elektrolizy w reakcji katodowej lub anodowej jestpoleca85%
Chemia

Elektroliza jako układ utleniajaco-redukcyjny.

doświadczalnej podstawowe prawa elektrolizy , na podstawie których jesteśmy w stanie szacować masy produktów wydzielonych na elektrodach. Definicji praw które odkrył Faraday nie będziemy przedstawiali, jest topoleca85%
Chemia

Elektroliza jako układ utleniajaco - redukcyjny

wyniku tworzenia się jonów wodorotlenowych. Podstawowe prawa elektrolizy Wszystkie jony pierwszego stopnia utlenienia niezależnie od swego charakteru chemicznego, podczas elektrolizy otrzymująpoleca85%
Fizyka

Kirchof, Archimedes, Ohm, Pascal, Faraday, Newton - prawa

wzajemnie na siebie siłą grawitacyjną F (nazywaną też siłą powszechnego ciążenia). Pierwsze prawo elektrolizy Faradaya Masa m substancji wydzielonej na elektrodzie jest wprost proporcjonalna dopoleca85%
Chemia

hydroliza, elektrochemia - ściąga

przekazywania otoczeniu energii reakcji chem na sposób pracy pr elektr, - gł parametr określający energię reakcji chem lub stężenie jonów w roztworach Prawa Faradaya I. Masa subst wydzielonej na jednej