profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dbałość o język ojczystypoleca85%
Język polski

Poprawność języka polskiego.

Języka daje przede wszystkim możliwość porozumiewania się. Możemy porozumiewać się za pomocą innych środków, ale nad nimi przewagę ma język, ponieważ za jego pomocą można przekazać bardzo złożone informacje. Język daje możliwość przekazywania...poleca88%
Język polski

Mikołaj Rej - zarzuty stawiane Polakom w sprawie zaniedbywnia języka polskiego

Żyjemy w XXI wieku. Świat biegnie do przodu i nie przestaje. W dzisiejszych czasach liczą się tylko pieniądze i dobre układy. Zapominamy o tym, co najważniejsze. Miłość, rodzina, zdrowie i ojczyzna. Te słowa już dawno straciły na wartości. My –...poleca82%
Język polski

Jak dbać o Język Polski

Szanowni Koledzy i Koleżanki! Witam Was na spotkaniu poświęconym dbałości Polaków o język ojczysty. Zebraliśmy się tu, aby zastanowić się, w jaki sposób możemy zapobiec niepoprawnemu stosowaniu języka polskiego przez jego użytkowników. Zastanówmy...poleca85%
Język polski

"Naród żyje, dopóki język jego żyje" - rozprawka

We współczesnym świecie nikt nie przywiązuje wagi do sposobu mówienia. Nasz język jest bardzo zniekształcony, pełen nieprawidłowych, niestylistycznych zwrotów i wulgaryzmów. Prawda, że ładnie mówić najpierw uczymy się od swoich rodziców, a...poleca84%
Język polski

Kultura języka na co dzień

języka polskiego , wyróżnia tzw. składniki kultury języka . Na kulturę języka wg niego składają się: poprawność językowa, sprawność językowa, etyka i estetyka słowa. Osobno należy mówić o kulturzepoleca83%
Język polski

Pochodzenie języka polskiego

dbałość o poprawność i urodę języka . Swoiste apogeum urody języka polskiego zostało osiągnięte w Panu Tadeuszu. Wiek XX wniósł nowe tendencje, szczególnie w zakresie słowotwórstwa, składni, słownictwa – pojawiło się wiele zapożyczeń.poleca85%
Język polski

Język polski jest wyrazem naszej kultury i tradycji.

. Sądzę, iż powinniśmy uczyć się i znać języki obce. Jednak nie należy ich nadużywać. Ochrona języka polskiego polega też na przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji. Wulgaryzmy, które są i zwrotamipoleca83%
Język niemiecki

Jak należy się uczyć, żeby zdać maturę pisemną z języka niemieckiego?

punkty. Pisz od razu po niemiecku! Nie tłumacz z języka polskiego . Po napisaniu na brudno, zastanów się, czy nie dałoby się niektórych fragmentów pracy zastąpić ciekawszymi konstrukcjamipoleca85%
Język polski

Czy współczesnym Polakom można coś zarzucić w dziedzinie dbałości o język ojczysty ?

Mikołaj Rej, który po śmierci otrzymał miano ojca polskiej literatury, zarzucił współczesnym, iż:"sprawę języka zadrzemali i zaniechawali". Zastanawia mnie jednak fakt, czy współczesnym Polakom