profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dążenia Izraelapoleca88%
Wiedza o społeczeństwie

Czy zmiana na stanowisku przywódcy Palestyny załagodzi konflikt izraelsko – palestyński?

Pytanie zawarte w temacie jest niezwykle trafne i zadziwiająco aktualne. Chyba każdy mieszkaniec zarówno Izraela, jak i Palestyny zadaje je sobie każdego dnia. Ale i my ludzie zamieszkujący Europę chcielibyśmy, aby na świecie zakończył się ten...poleca85%
Historia

Historia konfliktu izraelsko-arabskiego

Przed I wojna wiatowa Bliski Wschód byl w strefie wplywów badz nawet okupowany przez Turcje. Podczas I wojny swiatowej Anglia i Francja poparly arabskie dazenia niepodleglociowe, lecz nie zostaly one zrealizowane. W wyniku podzialów mandatów...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikt izraelsko-palestyński

Od zakończenia I wojny swiatowej trwa z mniejszym lub wiekszym natęzeniem konflikt na terenie Palestyny . Obszar ten w czasach starożytnych zasiedliły plemiona izraelskie, znane ci z Bibliipoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikt izraelsko-palestyński

poparcie diaspory żydowskiej żyjącej w bogatych krajach Zachodu. To wszystko pokazuje nam, zwykłym, szarym obywatelom, że konflikt Izraelsko – Palestyński ma zbyt wiele antagonizmów ipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikt iraelsko-palestyński.

Rozpatrując konflikt palestyńsko - izraelski należy cofnąć się do lat powojennych, wówczas to w roku 1948 na terytoriach byłej Palestyny , pozostającej pod kontrolą Brytyjczyków jako tzw. terytoriumpoleca87%
Historia

Konflikt bliskowschodni XX wieku (izraelsko-arabski)

kapitulacji. Hamas rozpoczął też akcje terrorystyczne na terenie Izraela. 13.) W 1988 Arafat zadeklarował uznanie Izraela, negował terror palestyński , co doprowadziło do tego, że USA podjęły dialog zpoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikty izraelsko-arabskie

Konflikt izraelsko - palestyński ( konflikt arabsko-izraelski) - konflikt o charakterze etnicznym, religijnym i terytorialnym między ludnością żydowską a ludnością palestyńską na terenie Palestyny