profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Czynniki kształtujące gęstość zaludnieniapoleca85%
Geografia

Omów czynniki kształtujące liczbę ludności oraz gęstość zaludnienia świata i Polski.

Polska Liczba ludności w 1997 roku wynosiła 38,8 mln - co daje 8 miejsce w Europie, 12 mln. żyje poza granicami Polski (polonia). Gęstość zaludnienia 123 osoby/km2 - średnio. Na liczbę ludności w Polsce duży wpływ wywarła II wojna światowa 6mln....