profil

Omów czynniki kształtujące liczbę ludności oraz gęstość zaludnienia świata i Polski.

poleca 85% 314 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Polska
Liczba ludności w 1997 roku wynosiła 38,8 mln - co daje 8 miejsce w Europie, 12 mln. żyje poza granicami Polski (polonia). Gęstość zaludnienia 123 osoby/km2 - średnio. Na liczbę ludności w Polsce duży wpływ wywarła II wojna światowa 6mln. zabitych i zaginionych, czyli 17% ludności + 2 mln deportowanych (nie mogły wrócić). Wojna spowodowała masowe ruchy migracyjne. Nasz kraj cechuje się dużą dynamika wzrostu ludności - cały czas rośnie, choć teraz wolniej.
Liczbę ludności kształtuje przyrost naturalny (wzrastający po wojnie). Wpływ na przyrost i liczbę mieszkańcow ma polityka państwa. Obecnie na liczbę ludności wpływają też trudności bytowe (mieszkaniowe), sytuacja finansowa, wzrost aspiracji życiowych kobiet. Niższy przyrost naturalny obserwujemy na terenach silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych.
Świat
Od czasów Chrystusa do około XVIIIw przyrost naturalny w normie. Dopiero XVIIIw (rewolucja przemysłowa) a potem Xxw - gwałtowny przyrost ludności - poprawa warunków życia, postęp medycyny, higieny, ograniczenie śmiertelności. Obecnie wysokie tempo przyrostu naturalnego cechuje kraje Afryki, Azji Płd., Ameryki Łacińskiej. Czynniki wpływające na przyrost naturalny (liczbę ludności) to: poziom życia oraz miejsce zamieszkania.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata