profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ciepło właściwe wodypoleca85%
Fizyka

Wpływ właściwości wody termodynamicznej na organizmy żywe i klimat

1.Termodynamika to dział fizyki badający zjawiska związane z ciepłem, jego przemianami oraz sposobami przenoszenia. 2. Woda ?symbol chemiczny - H?O Woda jest dipolem, (czyli posiada ładunek dodatni i ujemny) Właściwości fizyczne wody ? ciecz...poleca84%
Chemia

Woda a znaczenie jej chemiczne

Bez wody trudno wyobrazić sobie życie na Ziemi. Jest najpopularniejszym związkiem chemicznym występującym na naszej planecie, jest to także jeden z niewielu związków chemicznych, którego wzór znają prawie wszyscy ludzie. Bez wody nie istniałoby...poleca85%
Chemia

Woda

Woda Woda -wchodzi w skład organizmów -pełni funkcję środowiska życia -umożliwia przemianę materii -jest składnikiem pożywienia Woda z chemicznego punktu widzenia Woda jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych substancji w...poleca85%
Chemia

Woda w życiu człowieka

Woda jest potrzebna wszystkim żywym organizmom. Bez wody nie byłoby zycia na ziemi. Woda jest potrzebna wszystkim żywym organizmom. Dla niektórych zwierząt –ryb i innych zwierząt wodnych- jest środowiskiem życia. Rośliny same wytwarzają sobie...poleca85%
Chemia

Woda

Woda życiodajna substancja - bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku i kalorii jest niezbędna do życia wszystkim organizmom na ziemi. Bez niej nie przetrwałby żaden człowiek, żadne zwierzę, żadna roślina. Potrzebuje jej i słoń, i bakteria; nie można...poleca85%
Chemia

Woda

Pojęcie Woda-tlenek wodoru (nazwy systematyczne IUPAC: monotlenek diwodoru, oksydan) - związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych (pokojowych) w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a...poleca79%
Fizyka

Ogromne znaczenie dużej wartości ciepła właściwego wody dla klimatu i życia na ziemi

Ciepło właściwe Ilość ciepła pobranego przez jednostkę masy danego układu powodująca wzrost temperatury układu o jeden stopień Kelvina (1K). Temperatura wody Temperatura wody jest jednym z najważniejszych fizycznych czynników...