profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym są wody podziemnepoleca79%
Geografia

Wody powierzchniowe i podziemne Polski

Do zasobów wodnych Polski należą wody powierzchniowe, czyli rzeki, jeziora, stawy i bagna, a także wody podziemne. Rzeki Największa polską rzeką jest Wisła. Powstaje z połączenia dwóch potoków, Białej i Czarnej Wisełki, które mają swoje źródła...poleca82%
Geografia

Wody podziemne

WODY PODZIEMNE, wody występujące w porach i szczelinach skał skorupy ziemskiej. W przeważającej ilości pochodzą z infiltracji (wsiąkania) opadów atmosf., niekiedy — z infiltracji wód powierzchniowych. Część wód podziemnych powstaje przez...poleca83%
Geografia

Występowanie i charakterystyka wód podziemnych.

Wody podziemne to wody krążące w glebie i w skalach. Ich występowanie uzależnione jest od budowy geologicznej-od przepuszczalności skl. Wyróżniamy wody zaskórne - tworzą się blisko pod powierzchnią ziemi na grubej warstwie skał...poleca83%
Geografia

Wody powierzchniowe i podziemne.

Woda występuje zarówno na powierzchni ziemi, jak i w skałach podłoża. Wody dzielimy więc na powierzchniowe i podziemne . Do wód powierzchniowych zaliczamy rzeki, jeziora oraz bagna. Wody podziemnepoleca83%
Chemia

Znaczenie wody dla człowieka i innych organizmów żywych

wody . Zasoby wodne Polski są stosunkowo niewielkie, a w niektórych regionach spadają poniżej 1 tysiąca i jest uznawane są za deficyt. Tylko 2,7% badanych w Polsce rzek można zaliczyć do I klasypoleca84%
Chemia

Woda a znaczenie jej chemiczne

rolnictwie wykorzystuje się wodę wodociągową /pitną i przemysłową/, wody powierzchniowe , podskórne i głębinowe. Badania wykazały, że prawie we wszystkich regionach naszego kraju (aż trzy czwarte powierzchnipoleca79%
Chemia

Rola wody w życiu człowieka

wykorzystywać. Kolejne dwa procent zgromadzone jest w lądolodach i lodowcach górskich. Na lądzie podstawowym źródłem wody pitnej są pokłady podziemne . W głębi Ziemi znajduje się około 0,6% wody , a jedynie 0,02poleca87%
Geografia

Hydrosfera

) Wschodnioaustralijski, 20) Kuro-Siwo, 21) Oja-Siwo http://portalwiedzy.onet.pl/46984,1,1,1,galeria.html 5. Wody podziemne i źródła Wody podziemne – wody występujące w glebie i w niżej leżących utworach